Del

Nyt fra It

 

Tilgængelighed på hjemmesider

EU er på vej med et nyt direktiv for tilgængelighed på offentlige hjemmesider. Digitaliseringsstyrelsen regner med at starte en ny dansk lovgivningsproces i efteråret 2016.

Tilgængelighed på hjemmesider handler om blandt andet navigation uden mus samt semantik på hjemmesiden (korrekt opmærkning). Baggrunden for de nye regler er bl.a., at studerende med synshandicap har brug for, at hjemmesiderne lever op til standarderne, for at de kan gøre brug af de hjælpemidler, som de har til rådighed.

Læs mere i EU-kommissionens pressemeddelelse: europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_en.htm

Markedsåbning

Foreningen har fået flere spørgsmål vedr. systemrevision af EASY-A. STIL har i februar 2016 sendt en informationsmail ud til skolerne, og her fremgår det, at da EASY-A efter årsskiftet 2015/2016 fortsat er inden for Rigsrevisionens revisionsdomæne, vil institutionsrevisor ikke skulle påse, at der er gennemført systemrevision for EASY-A.
Læs desuden mere her 

Husk også at besøge vores nye site www.markedsåbning.dk , hvor leverandører og skoler kan mødes. Foreningen hører også meget gerne om de samarbejder, som er allerede er i gang mellem skoler og leverandører. Spørgsmål m.m. kan ligeledes rettes til awk@danskeerhvervsskoler.dk.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K