Del

Temamøder

Temamøder om EU-persondataforordning Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske Gymnasier er gået sammen om at arrangere to ½ dags temamøder om den nye EU-persondataforordning.

Temamøder om EU-persondataforordning Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske Gymnasier er gået sammen om at arrangere to ½ dags temamøder om den nye EU-persondataforordning.

Al lovgivning er ikke på plads. Justitsministeriet har igangsat et projekt om forordningen, der nærmere skal belyse implementeringen i Danmark. Formålet med temamøderne er derfor at give et overblik over EU-retsakternes konsekvenser og give institutionerne anbefalinger til, hvilke tiltag der kan iværksættes allerede på nuværende tidspunkt. Temamøderne vil blive fulgt op med flere informationsmøder senere i forløbet med implementering af reglerne i Danmark.

Møderne afholdes i henholdsvis København den 6. september og Århus den 9. september 2016. Skolerne vil modtage yderligere informationer pr. mail snarest.

Tilmelding kan ske elektroniske til Danske Gymnasier senest den 1. september 2016 via dette link

http://www.danskegymnasier.dk/event/eu-persondataforordningen/

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K