Del

Nyt fra IT

STIL informationsmøder den 2. og 9. maj 2016

STIL holdt i begyndelsen af maj to informationsmøder om markedsåbning i henholdsvis Århus og København. Begge møder var velbesøgt af skolerne, som også efterfølgende har fået materiale fra dagen tilsendt. Materialet kan også findes på henholdsvis foreningernes fælles hjemmeside

og STIL’s website 

Datingsite til skoler og leverandører

Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske SOSU-skoler har udviklet et website, hvor skoler og leverandører af nye studiesystemer kan mødes. Læs mere her 

Netprøver.dk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt maj-nyhedsbrev [link til vedhæftede nyhedsbrev] til institutionerne om Netprøver.dk. Nyhedsbrevet indeholder information om de sidste forberedelser inden de skriftlige prøver i sommerterminen 2016, afslutning af prøver i Netprøver.dk, information til censorer om Netprøver.dk, vejledning om indberetning af ændringer til skriftlige prøveplaner, support af Netprøver.dk, videovejledninger til elever og bedømmere og en rettelse til den udsendte oversigt med institutionsgruppe 1. Information om Netprøver.dk, herunder udsendte nyhedsbreve, er tilgængeligt på ministeriets hjemmeside

Læs også nyhedsbrev om netprøver

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K