Del

Nyt fra VEU

Reviderede AMU audit tjeklister, version 2 2016  
Nu er AMU audit tjeklisterne revideret i forhold til den seneste justering af AMU bekendtgørelsen om lærerkvalifikationer. Læs mere her.

6 ugers jobrettet uddannelse, ny rapport 
STAR har nu udgivet den opstartsevaluering af 6 ugers jobrettet uddannelse, som skolerne har bidraget til. Det er en positiv evalueringen af 6 ugers ordningen i forhold til lediges behov for uddannelse og der er gode pointer om bl.a. behov for mere fleksibilitet.
Evalueringen kan læses her: Opstartsevaluering af 6 ugers jobrettet.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K