Del

Ny rapport om styrket undervisning i udskolingen

Samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser skal tænkes mere ind i undervisningen i de enkelte fag. Det er en af pointerne bag de syv pejlemærker som arbejdsgruppen for styrket kvalitet i udskolingen netop har afleveret i sin rapport til ministeren.

I oktober 2015 nedsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en arbejdsgruppe, hvori Danske Erhvervsskoler var inkluderet. Opgaven for gruppen var at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke undervisningen i udskolingen. Arbejdsgruppen er nu klar med en rapport, der indeholder syv pejlemærker. 

Rapporten skal ses som et idékatalog med inspiration til, hvordan undervisningen i udskolingen kan styrkes. I rapporten er der input til såvel skoler, ungdomsuddannelser, forvaltninger og ministeriet.

”Alle de centrale interessenter på skoleområdet har været samlet i arbejdsgruppen. Det giver et rigtig stærkt fundament, at de er blevet enige om, hvilken vej vi skal gå. Med de syv pejlemærker får vi nu en mere klar retning for udviklingen af undervisningen i de ældste klasser, og det kan være med til at løse den store opgave, vi har med at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.  

De syv pejlemærker, som arbejdsgruppen er kommet frem til, er:

  • Skolens opgave i forhold til at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer skal tydeliggøres og styrkes.
  • Høje forventninger til alle elevers læringsudbytte og øget undervisningsdifferentiering.
  • Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning.
  • Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af ungdomsuddannelse og karrierevalg.
  • Undervisernes kompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal styrkes, og folkeskole og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden.
  • Styrket pædagogisk ledelse og organisering af udskolingen.
  • Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen. 

Arbejdsgruppen har blandt andet bestået af repræsentanter fra folkeskolens og ungdomsuddannelsernes parter. Den blev nedsat som følge af de udfordringer, der er med at klæde de ældste elever tilstrækkeligt fagligt, socialt og personligt på, så de er klar til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Danske Erhvervsskoler vil gerne støtte rapportens pejlemærker i bestræbelserne på at få flere folkeskoleelever til at søge erhvervsuddannelserne. Danske Erhvervsskoler havde gerne set, at det var blevet opsat måltal for hvor mange elever, der skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen.

 Læs rapporten her.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K