Del

Folkemødet 2016

Danske Erhvervsskoler er igen i år aktivt med på Folkemødet på Bornholm. Denne gang finder det sted fra den 16.-19. juni som vanligt i Allinge.

Foreløbig er Danske Erhvervsskoler repræsenteret i syv debatter fredag og lørdag, som primært beskæftiger sig med erhvervsuddannelserne. Vi står selv for en debat sammen med Uddannelsesforbundet om lørdagen, som har fokus på, hvordan vi får flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Alle debatter er langt fra på plads, så der er stadig mulighed for, at vi er repræsenterede flere steder i det endelige program.

Nedenfor er de foreløbige overskrifter på debatterne.

Fredag den 17.6.: 

  • EUD som førstevalg? Arrangør: HK
  • KORA’s evaluering af EUD-reform. Arrangør: KORA
  • Tour d´Éntreprenørskab. Arrangør: Fonden for Entreprenørskab
  • Digitalisering i erhvervsuddannelserne. Arrangør: Dansk Erhverv

Lørdag den 18.6.: 

  • Overgange mellem uddannelser. Arrangør: Uddannelser på Bornholm
  • Erfaringer med EUD-reformen. Arrangør: Erhvervsskolernes Elevorganisation og Landsforeningen af Handelsskoleelever
  • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse – EUD ind i folkeskolen. Arrangør: Danske Erhvervsskoler og Uddannelsesforbundet.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K