Del

Nyt fra EUD

Eud-udvalgsmøde den 9. marts 2016

Farvel og tak for denne gang til formand for eud-udvalget Neil Jacobsen fra EUC Nord. Neil har efter omkring 16 år i erhvervsskoleforeningsregi valgt stoppe i Danske Erhvervsskolers Bestyrelse og dermed også som formand for eud-udvalget. Udvalget takkede Neil for en stor indsats og sluttede af med en dejlig frokost ”ude i det blå”.

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) har optaget eud-udvalget meget, og der har været sat mange sejl ind for at struktur og rammer kunne forbedres. I den sammenhæng har udvalget særligt haft fokus på de store udfordringer realkompetenceafklaringen har voldt skoler og virksomheder. Udvalget har ved flere lejligheder gjort ministeriet og politikkerne opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, der er i forbindelse med at RKV i den nuværende form og opbygning, og at den kun ganske vanskeligt kan lade sig gennemføre for skole og virksomheder.

Derudover skal RKV varigheden fratrækkes elevens totale uddannelsestid og skal hermed betragtes som værende en del af en voksen erhvervsuddannelse. En arbejdsgruppe under eud-udvalget og veu-udvalget  har i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri sendt et indspil til MBUL og ønsker med dette indspil at tydeliggøre de problemer, der er med de nuværende regler for realkompetencevurdering i forbindelse med erhvervsuddannelse for oksne (euv) samt at pege på de ændringer, vi anser for at være nødvendige.

Danske Erhvervsskolers indspil til et selvstændigt RKV

Forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen besluttede i januar 2016 at undersøge mulighederne for, at udarbejdelse af en realkompetencevurdering til erhvervsuddannelse for voksne (euv), kan ske inden uddannelsesstart og dermed uden en uddannelsesaftale.  

Danske Erhvervsskoler – Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening ønsker med dette indspil at tydeliggøre de problemer, der er med de nuværende regler for realkompetencevurdering i forbindelse med erhvervsuddannelse for voksne (euv) samt at pege på de ændringer, vi anser for at være nødvendige.

 Reglerne om realkompetencevurdering (RKV) bør ændres så:

  • Det er muligt at få foretaget en realkompetencevurdering (RKV) uden at være tilmeldt en erhvervsuddannelse og uden at have en uddannelsesaftale.
  • RKV’en ikke tæller som et af de tre uddannelsesforsøg i sig selv.

  • RKV’en kan gennemføres i AMU-regi som et AMU-mål på linje med en individuel kompetence-vurdering (IKV).

  • RKV’en skal naturligvis foretages i overensstemmelse med de kriterier, som er defineret af de faglige udvalg, og som følger den enkelte erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

RKV’en skal være bindende for skolerne uanset, at den er gennemført som AMU-mål. Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Erhvervsskoler vil gerne inden for den nærmeste fremtid have information om, hvad MBUL planlægger at sætte i værk for at ændre reglerne om realkompetencevurdering. Vi foreslår et møde i MBUL.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K