Del

Nyt fra Gymnasieområdet

Danske Erhvervsskolers gymnasieudvalg har holdt møde primo marts. Stort set hele mødet handlede om den politiske situation i forhold til en kommende gymnasiereform. Dorte Wang fra UVM og Claus Rosenkrantz Olesen fra Dansk Erhverv deltog i dele af mødet.

Udvalget drøftede et oplæg til Danske Erhvervsskoler - Ledernes ønske til en kommende reform.

Overskrifterne er:

  • Grundforløbet på et halvt år styrkes
  • Studenternes faglige niveau hæves
  • Adgangskrav på 4 på alle gymnasieuddannelser – også ungdoms-hf 
  • Uddannelserne skal have en skærpet profil
  • Klare mål skal sikre kvaliteten 
  • Flere skal vælge hhx eller htx

Der var tilslutning i udvalget til oplægget. Herudover gav Dansk Erhverv fuld opbakning til foreningens ønsker. Den endelige politiske udmelding om ønskerne Fra Danske Erhvervsskoler – lederne til en gymnasiereform kan læses her:
Danske Erhvervsskoler - Lederne om gymnasiereformen

Dorte Wang orienterede om, at der efter al sandsynlighed kan forventes et regeringsudspil umiddelbart efter påske. Dertil signalerede hun, at regeringsoplægget ville indeholde en model for geografisk udbygning af hhx og htx, herunder at uddannelserne skal kunne gennemføres af andre institutioner end erhvervsskolerne, når geografiske og befolkningsmæssige forhold taler for dette. Så snart regeringsudspillet foreligger vil Danske erhvervsskoler videresende det til skolerne sammen med vores umiddelbare bemærkninger.  

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K