Del

Nyt fra gymnasieområdet

DEG-L har været til foretræde hos Børne- og Undervisningsudvalget

DEG-L havde to hovedpointer. Det ene var behovet for fortsat at kunne anvende ingeniører og økonomer til matematikundervisning, fordi det passer til uddannelsernes erhvervsrettede og anvendelsesorienterede profiler. Det andet var behovet for overhovedet at kunne finde ledige matematiklærere især, hvis det fastholdes, at de skal have en kandidatgrad i faget.

Vi fik indtrykket af, at vores argumenter om at fastholde de nuværende krav til matematiklærernes faglige kompetencer i høj grad blev hørt.

Den videre proces forventes nu at blive, at udvalget afgiver betænkning til folketinget d. 6. december og lovforslaget 2. behandles d. 15. december.

Læs notatet om DEG-L's bemærkninger til lovforslaget her

Lovforslaget til de gymnasiale uddannelser og følgelovforslaget er nu fremsat og 1. behandlet
Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser (L58 – pdf) og følgelovforslaget (L59 – pdf) med forventet vedtagelse ultimo december 2016. 1. behandling af lovforslaget og følgelovforslaget var d. 14. november 2016, hvor de blev behandlet samlet. Lovforslaget for de gymnasiale uddannelser er blevet justeret på baggrund af modtagne høringssvar
(se mere her og se notat om fremlovforslag for uddybning).

Netprøver.dk
MBUL har udsendt prøvekalender for generelprøven af netprøver.dk 2017. Af prøvekalenderen fremgår frister for indberetninger til og udmeldinger fra XPRS. Herunder hvilke fag/prøver institutionen kan benytte ved generelprøven.(se pdf-fil)

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K