Del

Nyt fra eud

Eud-udvalgsmøde 9. november

Eud-udvalget er meget optaget af talentforløb, ekspertniveau og højniveaufag. Mange skoler er udfordret i forhold til at udbyde og gennemføre disse forløb. Derfor inviterer eud-udvalget STUK til et møde i december, hvor det skal drøftes, hvordan DEG-L inddrages i det fremadrettede arbejde med at definere og udfolde talentbegrebet.

På mødet blev Trepartsaftalens dimensionering af erhvervsuddannelser drøftet, og der var stor bekymring for konsekvenserne i kvaliteten af de erhvervsuddannelser, der skal udbydes med og uden kvoter. Udvalget vil derfor opfordre DEG-L’s bestyrelse til at kommunikerer DEG-L’s bekymringer både eksternt og internt og gerne på det politiske niveau.

Eud-konference: ’Hvordan sikrer eud-reformen et kvalitetsløft?’

Udvalget afholdte den 1. november eud-konferencen ’Hvordan sikrer eud-reformen et kvalitetsløft?’. Det var første gange eud-udvalget afholdte en konferencen sammen med Forsker/Praktiker netværket. Ved et godt og konstruktivt samarbejde kunne der udbydes en konference med et stort fremmøde og deltagerlisten viste, at der var stor interesse for emnerne, rundt i hele det uddannelsespolitiske landskab. 

Udvalget var tilfredse med samarbejdet og afholdelsen af konferencen, og afventer resultaterne af deltagernes evaluering.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K