Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | September 2016

 
 
 
 

Udbudsrunden faldt på plads

Så faldt udbudsrunden på plads og godt for det. Når man ser på resultatet, bliver jeg dog en smule i tvivl om, hvor meget denne lange og arbejdskrævende proces har forbedret verden, som vi kender den. Og der er stadig et stykke arbejde, som vi skal gøre særligt for de mindre skoler.

Næste gang, vi skal denne øvelse igennem, håber jeg, at vi kan finde en proces og en målstyring, der i højere grad er forenelig med såvel de lokale behov som de nationale.

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Færre har fået praktikplads

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldet med 13 pct. siden 2015 med tilbagegang på næsten alle områder, mens antal praktikpladssøgende er steget med 14 pct., viser MBUL’s tal for juli 2016.

I juli 2015 havde 71.393 elever en uddannelsesaftale med en virksomhed, mens dette tal var faldet til 62.451 i juli 2016, viser MBUL’s seneste praktiktal.


Læs mere

Vinderne kåret ved DM i Teknologi og Erhvervscase

Spændte finalister, sjove opfindelser, seriøse erhvervscases og super imponerede dommere prægede DM finalen på Munkebjerg Hotel den 28. september.

Det blev tre htx-elever, fra Next-Uddannelse i København, der vandt finalen i teknologi med deres opfindelse af en ph-indikator i mælkekartoner. Vinderen i erhvervscase var fire elever fra Niels Brock i København. De kom med en innovativ løsning på udfordringen omkring sæsonudsving for Hansens Flødeis.


Læs mere og se fotos af de glade vindere
Se video fra dagen 

Motivationspædagogik mindsker frafald

De mest udfordrede elever på erhvervsuddannelserne dropper i mindre grad ud, hvis underviserne arbejder med motivationspædagogik i undervisningen.

På ti erhvervsskoler er frafaldet reduceret med 25 pct. på de hold, hvor man er begyndt at arbejde med motivationspædagogik. Det dokumenteres i ny rapport.


Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Partnerskab om fri-institutionsforsøget.

DEG-L ser fri-institutionsforsøget som en meget væsentlig metode til at afprøve nye ideer i praksis og som bidrag til at sikre realistiske uddannelsesreformer i mødet med virkeligheden. Foreningen arbejder derfor for så vide rammer og muligheder for forsøget som muligt.


Læs mere

Høringssvar om gymnasiereformen

Der er afgivet høringssvar om gymnasiereformen.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har afgivet høringssvar til lovforslag om de gymnasiale uddannelser samt udkast til ændringer i en række øvrige love herunder lov om erhvervsuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Høringssvar fra DEG-L
Fælles høringssvar fra DEG-L og DEG-B

Årstemakonference for hhx og htx

D. 27. og 28. september afholdt DEG årstemakonference for hhx og htx på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Årets tema var den nye gymnasiereform og over 140 repræsentanter fra skolerne deltog i konferencen.


Læs mere

Årets læreplads 2016

Igen i år kårer Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Årets Læreplads blandt de indkomne indstillinger fra eleverne.

Der er glædeligvis stadig stor interesse for konkurrencen. Der er allerede 326 elever, der har indstillet deres læreplads, og der kan nå at komme flere, eftersom sidste frist er den 3. oktober.


Læs mere

Forældrekampagne skal få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser

Forældre ved alt for lidt om erhvervsuddannelserne – og flertallet af unge fortsætter med at vælge en gymnasial uddannelse.

Derfor er der netop skudt en kampagne i gang netop for at klæde forældre bedre på til at tale om uddannelse med deres børn. 


Læs mere 

Pilotprojekt: Pengeuge på Erhvervsskolerne

Finansrådet har sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier startet en ny og spændende undervisningskampagne målrettet unge på erhvervsuddannelserne.

Kampagnen kører i udvalgte klasser i uge 45 på erhvervsskolerne Mercantec (Viborg), Selandia (Slagelse) og NEXT (København).


Læs mere
Download materiale om pengeugen

Konference om erhvervsrettet uddannelse og integration

Mere end 100 deltagere fandt vej til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers temakonference om erhvervsrettet uddannelse og integration i september 2016.

Der blev diskuteret alt fra AMU-branchepakker over IGU til tolkning og kulturelle udfordringer i undervisningen. Formålet var at øge kendskabet til de erhvervsrettede uddannelsesinitiativer for flygtninge som fx AMU-branchepakker og integrationsgrunduddannelsen.


Læs mere og se oplæg fra dagen

Vellykket konference om big data

Den 27.-28. september satte DEG-L og Praxis fokus på den kvantificerede skole på konferencen ”Den Digitale Erhvervsskole 4.0 – Quantified School”.

De to dage bød bl.a. erfaringsudveksling om brug af data i læringssammenhænge samt oplæg om den nyeste forskning på området.


Læs mere

Danmark er godt håndværk

Kulturministeren har sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon. Støt indstillingen af "håndværk" til kanonen.

Danmarkskanonen er et dannelsesprojekt, som skal bevidstgøre os alle om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.


Læs mere og indstil "håndværk" til Danmarkskanon

Se hvorfor Mattias Tesfaye mener håndværk skal med i den nye kanon

Sæt kryds i kalenderen den 1. november 2016

DEG-L’s eud-udvalg og Forsker/Praktikernetværket afholder en konference den 1. november 2016. Konferencen har fokus på Eud-reformen 2016 – Hvordan sikrer eud-reformen et kvalitetsløft?

Konferencen afholdes på First Hotel Copenhagen Molestien 11, 2450 København SV. Det endelige program udsendes primo oktober.


Læs mere

Konference om voksen- og efteruddannelse i november 2016

I år afholder PensionDanmark den årlige konference om voksen- og efteruddannelse i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier –Lederne.

Omdrejningspunktet for konferencen er: Outcome af voksen- og efteruddannelse? Hvordan kan VEU-systemet blive bedre til at måle effekten af deltagelse i voksen- og efteruddannelse?
I forlængelse af trepartsaftalens initiativer arbejdes der også på, at præsentere og debattere perspektiver for fremtidens VEU på konferencen. 

SIP-kursus i november

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer nu til det første Skoleudvikling I Praksis: SIP-kursus i november.

Invitationen er sendt til alle skoler og tilmeldingen er åben frem til d. 11. oktober. Kurserne afholdes af de gymnasiale læringskonsulenter. Den første kursusdag for de treårige forløb er: SIP 1a. GRUNDFORLØB: Fokus på ledelse af reformimplementering + det nye grundforløb.


Tilmelding sker her 

Temadag – Erhvervsskolernes muligheder for at tiltrække flere elever

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling inviterer på temadag.

Torsdag den 3. november på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Sidste tilmeldingsfrist er den 21. oktober 2016. Deltagelse er gratis.


Læs mere

Workshops om lokal løndannelse

Ved OK15 blev Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen enige om at sætte fokus på anvendelse af den lokale løndannelse og andre former for anerkendelse af den gode undervisning.

Derfor holder overenskomstparterne nu en række workshops for ledere og medarbejderrepræsentanter på erhvervsgymnasierne på nedenstående datoer:
Den 15. november 2016 kl. 9-15.30 på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding.
Den 30. november 2016 kl. 9-15.30 på Aalborg Tech College
Den 13. december kl. 9-15.30 på Next – Uddannelse København


Læs mere og se tilmelding

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev