Del

Færre har fået praktikplads

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldet med 13 pct. siden 2015 med tilbagegang på næsten alle områder, mens antal praktikpladssøgende er steget med 14 pct., viser MBUL’s tal for juli 2016.

I juli 2015 havde 71.393 elever en uddannelsesaftale med en virksomhed, mens dette tal var faldet til 62.451 i juli 2016, viser MBUL’s seneste praktiktal. Strøm og styring har haft en lille fremgang – 1,4 pct. – men alle de andre store områder har haft tilbagegang.

Der er tale om en 3-5 pct. tilbagegang på bygge- og anlæg og produktion og udvikling, mens antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldet markant på de to største områder, hhv. det merkantile område med 14,6 pct. færre aftaler og sundhed, omsorg og pædagogik med 28,8 pct. færre uddannelsesaftaler.

På samme tid er antallet af elever i skolepraktik i et praktikcenter steget med 14 pct., mens der også har været en stigning på 14 pct. i antallet af praktikpladssøgende, som ikke er i skolepraktik.

Tallene for både praktikpladssøgende og elever i praktikcentre viser, at eleverne i stort omfang har lyttet og valgt uddannelser, hvor der forudses mangel på faglært arbejdskraft.

Praktikcentrene har bl.a. fået 93 pct. flere elever på strøm og styring – fra 778 til 1.503 elever, mens der er kommet 300 flere elever på bygge- og anlæg (nu 2.185), status quo på produktion og udvikling (1.026) og 450 flere på det merkantile område (2.154).

Af de 4.674 elever i praktikpladskøen, der ikke er skolepraktik, mangler der praktikpladser til 653 elever inden for strøm og styring, 532 på bygge- og anlæg, 372 på mad til mennesker, 299 elever på sundhed, 249 på bil, fly mm., og 237 elever på produktion og udvikling. De merkantile elever er også her den største gruppe med 1.913 søgende.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K