Del

Konference om eudreformen

DEG-L’s eud-udvalg og Forsker/Praktikernetværket afholder en konference den 1. november 2017. Konferencen har fokus på Eud-reformen 2016 – Hvordan sikrer eud-reformen et kvalitetsløft?

Programmet vil blandet andet indeholde et oplæg, hvor KORA og EVA vil redegøre for design og resultater af baselinemåling, der skal ligge til grund for eud-reformens følgeforskningsprojektet, som skal have fokus på effekter, implementering og hvordan de enkelte indsatser fungerer.Skoleledere og Forsker/Praktikernetværket vil være opponenter på indlægget.

Peder Hjort og Peter Koudahl fra Nationalcenter for erhvervspædagogik NCE, ser på den nye lærerrolle, der følger med reformtiltagene. Reformen har betydet, at lærerne har været nødt til at organisere sig på nye måder for at opfylde de nye krav til grundforløbene.

Konferencen er opbygget således, at der bliver gennemført 2 runder med 7 workshop i hver runde. Her bliver det muligt at vælge mellem workshops, der har fokus på: Læringsmiljøer, Udkant og rekruttering af unge til eud, IT i undervisningen, Kompetenceløft i praksis, eux, talentspor og højniveaufag, Hvad med EUV’en og Hvad betyder Trepartsaftalen for erhvervsuddannelserne.

Lars Goldschmidt vil til slut binde en sløjfe på dagen og vende blikket fremad og give et bud på, hvordan eud-reformen kan bidrage til fremtiden arbejdsmarked.

Endeligt program og mulighed for tilmelding følger snarest.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K