Del

Motivationspædagogik mindsker frafald på erhvervsuddannelser

De mest udfordrede elever på erhvervsuddannelserne dropper i mindre grad ud, hvis underviserne arbejder med motivationspædagogik i undervisningen.

De mest udfordrede elever på erhvervsuddannelserne dropper i mindre grad ud, hvis underviserne arbejder med motivationspædagogik i undervisningen. Det viser en ny rapport, som evaluerer FastholdelsesTaskforcens samarbejde med ti erhvervsskoler, der har arbejdet med metoden.

På ti erhvervsskoler er frafaldet reduceret med 25 pct. på de hold, hvor man er begyndt at arbejde med motivationspædagogik. Den konklusion drager en ny rapport, der følger op på FastholdelsesTaskforcens samarbejde med de ti skoler, som de seneste tre år har uddannet 140 undervisere i at undervise eleverne ud fra pædagogiske principper, som sigter mod at motivere og engagere elever, der har svært ved at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Evalueringsrapporten, der er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, viser også, at det ikke bare er hos de særligt udfordrede elever, at der ses en positiv effekt på frafaldet. Effekten ses også hos de øvrige elever, som er blevet undervist ud fra motivationspædagogiske metoder.

Motivationspædagogik går ud fra en teori om, at elever lærer bedst, når der en sammenhæng mellem det de skal lære, og det de har lyst til at lære. Positiv psykologi, læringsstile og tydelig kommunikation er nogle af hjørnestenene i metoden. Det betyder at undervisere, der gør brug af motivationspædagogik f.eks. er opmærksomme på at variere undervisningsdagen ved at inddrage lege, spil og elevernes trivsel, når de planlægger undervisningen.

Aarhus Tech, afdelingen for autouddannelserne, er en af de skoler, der har brugt metoden. Her arbejder man med læringsstile, konkurrencer og enkle modeller, der kan forklare teoretiske sammenhænge. For eksempel konkurrerer eleverne i en stafet om at finde indlagte fejl i en bilmotor. Den gruppe, der først får startet motoren, har vundet stafetten. Formålet med konkurrencen er, at eleverne trænes i at bruge færdigheder og viden fra faget og samtidig får en sjov og positiv oplevelse.

Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, der er blevet implementeret på en række erhvervsskoler som en del af det satspuljefinansierede initiativ, FastholdelsesTaskforce. Initiativet blev etableret i 2013 af Ministeriet for Børn Undervisning og Ligestilling. FastholdelsesTaskforce har som formål at støtte og motivere de unge som har udfordringer med at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Se den samlede evalueringsrapport og formidlingshæfte om motivationspædagogik her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K