Del

Nyt fra Gymnasieudvalget

Høringssvar om gymnasiereformen

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har afgivet høringssvar til lovforslag om de gymnasiale uddannelser samt udkast til ændringer i en række øvrige love herunder lov om erhvervsuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Høringssvar fra DEG-L
Fælles høringssvar fra DEG-L og DEG-B

Årstemakonferencen på Munkebjerg
D. 27 og 28 september afholdt DEG årstemakonference for hhx og htx på Munkebjerg Hotel i Vejle. Årets tema var den nye gymnasiereform og over 140 repræsentanter fra skolerne deltog i konferencen.

Konferencen bød bl.a. på oplæg fra Dorthe Wang fra departementet i MBUL. Hun fortalte om centrale elementer i udkastet til den nye gymnasiereform, der efterfølgende blev arbejdet videre med i workshops. Her blev der bl.a. diskuteret, hvordan det nye grundforløb kan tilrettelægges, hvordan den øvrige tid på 150/130 timer for htx og hhx bruges bedst muligt, og hvordan gymnasiereformen giver mulighed for at organisere undervisningen på en anden måde.

Derudover bød konferencen på inspirerende og spændende oplæg fra Lars Goldsmith om fremtidige kompetencebehov og digitalisering på arbejdsmarkedet set ud fra et bredt perspektiv, og direktør Morten Ballisager fra konsulenthuset Ballisager om fremtidige kompetencehov set ud fra et virksomhedsperspektiv.

Konferencen sluttede af med præmieoverrækkelsen ved DM i Teknologi og Erhvervscase.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K