Del

Nyt fra It

DEG-L's IT-udvalg

Foreningen ønsker øget fokus på digitalisering og et tiltag på vejen er at give foreningens it-udvalg en mere fremtrædende rolle.

Udvalget sidestilles således med de øvrige udvalg i foreningen og vil blive sekretariatsbetjent af konsulent Anne Wieth-Knudsen. Udvalgets nuværende formand, Morten S. Andersen, fortsætter sammen med de øvrige medlemmer. Eksempler på udvalgets kommende arbejdsopgaver er rammeaftaler og EU-persondataforordningen. For bl.a. at koordinere digitaliseringsområdet vil der i hvert af de øvrige udvalg blive udpeget en kvalitetsansvarlig, som sammen med formanden for it-udvalget holder halvårlige møder.

Nyt fra STIL

STILs support Der har i sektoren været usikkerhed om, hvorvidt man forsat kan ringe til STILs supporten i stedet for at skrive. STIL oplyser, at skolerne forsat er velkomne til at ringe til supporten. Et andet område, som der har været tvivl om, er hvor mange superbrugere, som skolerne må indmelde pr. skole. Ifølge STIL er der ikke en max begrænsning på dette. STIL vil geninformere skolerne om dette snarest. Digitale uddannelsesaftaler STIL har åbnet op for deres løsning med digitale uddannelsesaftaler.
Læs mere her 

EU-Persondataforordning

Lederforeningerne har sammen med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i september afholdt infomøder om den nye EU-persondataforordning i henholdsvis Århus og København.
Oplæg fra Kammeradvokaten samt MBU findes her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K