Del

Nyt fra VEU-udvalget

VEU-udvalget drøftede især den nylige trepartsaftale og konkluderede, at de væsentligste initiativer er fri-institutionsforsøget og ekspertgruppen, som skal komme med nye løsningsmodeller til hvordan voksen-, efter- og videreuddannelse kan indrettes.

Udvalget besluttede at arbejde for at skolerne får så megen repræsentation som muligt for at bidrage med praksis- og driftssynspunkter til eksperternes ideer og modeller. Trepartsaftalen initiativer til styrkelse af AMU her og nu, indeholder desværre ikke elementer, som vurderes at øge uddannelsesaktiviteten i år og udvalget fandt det beklageligt i lyset af den fortsat faldende aktivitet.

Udvalget besluttede desuden at undersøge intentioner og grundlag for den takstanalyse, der skal gennemføres i 2016. Udvalgets næste møde afholdes den 26. oktober 2016.

Læs også VEU Trepart: Fri-institutionsforsøget

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K