Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | august 2017

 
 
 
 

Skattelettelser og nedskæringer

Det bliver ikke lettere at sikre at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse med et godt resultat. Så kort må det siges efter en uge, der har set regeringens oplæg til skattereform og finanslov. En uge der viser, at regeringen finder det vigtigere, at det bliver billigere at køre i dyre biler, end at vi har gode erhvervsuddannelser. Det er tankevækkende.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier gør selvfølgelig opmærksom på konsekvenserne af de foreslåede nedskæringer, og der skal nok i nogen grad blive lyttet til os i det videre forhandlingsforløb. Vi vil blandt andet kæmpe for sikring af udvikling inden for digitalisering og for en intensiv rekrutteringsindsats i samarbejde med folkeskolen. Derudover er der ingen tvivl om, at bestyrelserne ufortrødent vil arbejde for at give eleverne de bedste muligheder for at blive virkeligt dygtige trods stadigt færre midler per elev.

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Forslag til Finanslov 2018

Forslag til finanslov (FFL) for 2018 er som bekendt netop offentliggjort.

Alle skoler har modtaget et teknisk notat med beregningerne.


Se notatet her

Årets Offentlige Bestyrelsekonference

Den 31. oktober 2017 præsenterer 21 engagerede oplægsholdere spændende ny viden og lægger op til dialog på Årets Offentlige Bestyrelseskonference.

Konferencen indledes af direktør Mads Grønvall, Københavns Kommune. Herefter følger en paneldebat om rammer og principper for styring af selvejende institutioner og offentligt ejede selskaber frem mod 2025 med bl.a. Lars Chr. Lilleholt, Lars Goldschmidt og René van Laer.

Tom Jensen fra Berlingske er ordstyrer. Formiddagens program afsluttes af bestyrelsesformand i bl.a. Novo A/S og Novo Nordisk Fonden Sten Scheibye med et oplæg om systematisk kompetencesammensætning af en bestyrelse.


Læs mere og tilmelding

Regionsmesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase

Fem værtskoler lægger hus til de indledende regionsmesterskaber den 6. september, et utal af dommere fra skoler og erhvervsliv stiller op, og mere end 60 hhx og htx- hold fra hele landet deltager.

10 finalehold i DM i Teknolog og Erhvervscase bliver kåret på onsdag til regionsmesterskaberne, og finalisterne går direkte videre til den nationale DM finale på Børsen i København den 27. september.
Regionsmesterskaberne foregår på Aalborg Handelsskole, Learnmark i Horsens, Ribe Handelsgymnasium, ZBC i Vordingborg og KNORD i Lyngby.


Følg konkurrencerne på facebook - vi sender live under regionsmesterskabet

Mindeord

Lars Kunov, direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, har skrevet mindeord om Susanne Würtz.

Det er med stor sorg, vi i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier modtog meddelelsen om, at vores mangeårige økonomikonsulent og højtskattede kollega, Susanne Würtz, er død.


Læs mindeordet her

Dannelse på Sorø-mødet

Temaet for Sorø-mødet 2017 var ”Dannelse i en global verden”.

Siden 1983 har den siddende undervisningsminister inviteret eksperter, praktikere og politikere til det årlige Sorø-møde, hvor der er en fri debat om et aktuelt uddannelsespolitisk tema. I år drøftede deltagerne skolens dannelsesrolle både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Bestyrelserne og -Lederne var repræsenteret ved formand Peter Amstrup DEG-L, formand Lars Goldschmidt DEG-B og vicedirektør Nina Olsen, DEG’s sekretariat.

Debatoplæg om fremtidens kompetencebehov

DEG-L´s Udsynsforum har udarbejdet et debatoplæg, der kan danne baggrund for en drøftelse af fremtidens kompetencebehov på erhvervsskolerne.

Udsynsforum er kommet frem til fire tværgående kompetencer, som de mener er vigtige på fremtidens arbejdsmarked. Oplægget skal motivere erhvervsskolerne til at tage hul på debatten. Er det Udsynsforums fire tværgående kompetencer, der er de vigtigste, eller er det nogle andre? Og hvordan kan vi bedst klæde de unge på til fremtidens arbejdsmarked gennem det strategiske og pædagogiske arbejde på skolen?


Læs mere om Udsynsforum og de fire kompetencer 
Se debatoplægget, Kort og Godt

TEC er i gang

På TEC er man i gang med forberedelserne til at arbejde med Udsynsforums fire kompetencer.

Det er ”work in progress”, fortæller Morten Emborg, vicedirektør på TEC. Indledningsvis er TEC gået i dialog med de lokale uddannelsesudvalg for automekaniker-området og for flymekanikerne for konkret at finde ud af, hvordan og hvad eleverne skal undervises i.


Læs mere 

Alle skal udarbejde en antimobbestrategi

I kampen mod mobning skal alle ungdomsuddannelsesinstitutioner udarbejde en strategi til forebyggelse af mobning.

Pr. 1. august 2017 er der tilføjet nye regler i undervisningsmiljøloven om forebyggelse og håndtering af mobning. Elever og forældre har mulighed for at indgive klager, hvis skolerne ikke håndterer mobning i forhold til de gældende regler.


Læs mere her 
Få rådgivning hos Dansk Center for Undervisningsmiljø
Nyttige værktøjer

Ophavsret

Flere skoler har spurgt ind til aftaler om ophavsret.

PÅ DEG-L’s website ligger der en række informationer samt eksempler på aftaler.


Læs mere her

Ny student på økonomiområdet

Foreningen har pr. 1. august ansat Benjamin Rosenberg Jensen som student på økonomiområdet.

Benjamin har netop færdiggjort sin bachelor i økonomi på Syddansk Universitet i Odense og han påbegynder i september kandidatdelen på økonomi på Københavns Universitet. Benjamin skal bl.a. være med til at udarbejde diverse økonomiske analyser samt beregninger mht. finansloven. I kan få fat i Benjamin på tlf. 333 77 888 eller mail: brj@deg.dk 


 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev