Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | Februar 2017

 
 
 
 

Fodslag er godt og nødvendigt

Formandskaberne for leder- og bestyrelsesforeningerne i DEG og VUC holdt den 8. februar et møde om foreningernes samarbejde herunder, hvordan vi kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.
Det var et godt møde af flere årsager. Det var godt, fordi tonen var konstruktiv, og fordi vi var meget enige om mål og midler. Det var også godt, fordi alle fire foreninger (to lederforeninger og to bestyrelsesforeninger) var enige om at trække i samme retning.
Fodslag er vigtigt i en tid, hvor fjenderne er mange, og så få vil sætte handlinger bag de mange ord om at forbedre søgningen til erhvervsuddannelserne.

Vi har af samme grund brug for at komme i et endnu stærkere samspil med arbejdsmarkedets parter. Vi må ikke tage deres opbakning som en selvfølge. Vi har brug for en aktiv dialog, der sikrer, at vores ideer til udvikling af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne tager højde for, hvad vores allierede i øvrigt arbejder med. At bidrage til samarbejde og fodslag er en vigtig opgave for bestyrelsesforeningen. Det er også en opgave lokalt for bestyrelserne på den enkelte erhvervsskole. 

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Gør det enkelt for den unge at blive klar til uddannelse

De unge har brug for et enkelt og overskueligt tilbud, når de skal blive klar til en ungdomsuddannelse.

Derfor er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier positive over for anbefalinger fra ekspertudvalg, som netop er blevet fremlagt.


Læs mere

Generalforsamling og årsmøde 2017

Tilmeldingen til generalforsamling og årsmødet er åben.

Generalforsamlingen ligger som vanligt om formiddagen før åbningen af årsmødet den 3. maj 2017. Årsmødet afholdes fra den 3.- 4. maj 2017. Begge møder foregår i Aalborg Kongres & Kultur Center. Man skal booke hotel seperat.


Tilmeldingen til generalforsamling og årsmøde er åben

Spørgeskema om samarbejdet med grundskolerne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har netop udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle medlemsskoler om, hvordan erhvervsskoler og grundskoler samarbejder med henblik på at understøtte de unges valg af ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen skal give et samlet overblik over, hvilke samarbejder, der er i gang på tværs af alle vores medlemsskoler. Vi sætter fokus på, hvilke gevinster og udfordringer I som erhvervsskoler oplever, samt om samarbejdsforløbene kan bidrage til at gøre undervisningen i grundskolen mere anvendelsesorienteret. Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at skabe videndeling om samarbejdsforløb og til DEG´s politiske arbejde med at gøre det nemmere at samarbejde med grundskoler.

Fokus på digitalisering

DEG intensiverer arbejdet med at sikre fokus på digitalisering på erhvervsskolerne på alle niveauer.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for, at erhvervsskolerne har de bedst mulige vilkår til at uddanne digitalt parate elever til fremtidens arbejdsmarked. Foreningen har valgt at fokusere på fem områder: Strategi, Pædagogik, Kompetencer, Investering og Omverden. 


Se Fokus

Konference om it som pædagogisk værktøj

Den 29. maj 2017 afholder DEG, EVA, Uddannelsesforbundet og HL en konference for undervisere og ledere med fokus på, hvordan it bruges som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne.

Formålet med konferencen er at styrke videndelingen og den lokale udvikling af kompetencer til at anvende it i undervisningen. Skolerne vil modtage information om konferencen snarest.


Læs om DEG’s arbejde på digitaliseringsområdet

Forebyg og bekæmp digitale krænkelser

Undervisningsminister Merete Riisager har i samarbejde med justitsministeren og ligestillingsministeren lanceret en pakke, der skal forebygge og bekæmpe digitale krænkelser blandt unge.

Alle ungdomsuddannelser opfordres til at sætte forebyggelse af digitale krænkelser på skemaet. Man har derfor samlet en række inspirationsmaterialer, der kan bruges til at tage emnet op i dansk og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, og i samfund og sundhed på de erhvervsrettede uddannelser.


Læs mere og find materialerne her 
Læs mere om pakken her 
DCUM har også bidraget med materiale

Søg midler: EU’s Socialfond har fokus på eud

EU's Socialfond støtter projekter der har til formål at sikre, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. En række erhvervsskoler har allerede søgt om medfinansiering fra Socialfonden til deres projekter.

Et eksempel er Mercantec, der med projektet ”Flere unge i erhvervsuddannelse” forventer at få 750 deltagere i gang med en erhvervsuddannelse, og som samtidig regner med at skabe 475 praktikpladser i løbet af projektperioden.


Læs mere

Folkemødet 2017

Den 15.-18. juni er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier deltager som vanligt.

DEG er i fuld gang med at planlægge spændende debatter sammen med andre organisationer – ligesom vi forventer at blive inviteret til at deltage i andres aktiviteter, som vi er blevet de foregående år.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev