Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | juni 2017

 
 
 
 

Ny forberedende grunduddannelse giver ikke erhvervskompetence

Folketinget drøfter en ny forberedende grunduddannelse til unge, der ikke har de sociale eller faglige kvalifikationer til at starte på en ungdomsuddannelse. Uddannelsen, der kan vare op til to år, skal give de unge forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse eller varetage et ufaglært job.
Det hilses velkomment, at det forsøges, at samle og styrke tilbuddet til de mindst uddannelsesparate unge. Det er der brug for, og jeg tror, det for erhvervsskolerne kan blive en kilde til elever, der har fået et godt grundlag for at gennemføre en erhvervsuddannelse.
  
Det vil også være en succes, hvis unge fra denne målgruppe på baggrund af grunduddannelsen kan opnå varig ufaglært beskæftigelse. Men at påstå, at de dermed har opnået erhvervskompetence er en devaluering af det begreb.
Hidtil har begrebet erhvervskompetencegivende uddannelse dækket over uddannelser, der bragte eleven op på et fagligt niveau, der satte dem i stand til at varetage et fagområde. Nogle fag er meget mere krævende end andre. Men at kalde socialisering til varig ufaglært beskæftigelse for erhvervskompetencegivende vil risikere at føre de unge bag lyset.
Man kan frygte, at begrundelsen for dette ikke er et hensyn til de unge, men snarere et ønske at pynte på uddannelsesstatistikken. God sommer!

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

VEU-ekspertgruppen

Tirsdag 13. juni 2017 præsenterede regeringens VEU-ekspertgruppe deres anbefalinger vedr. fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.

Anbefalingerne indgår nu i efterårets trepartsforhandlinger om området.


Læs mere

Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) har netop holdt deres årlige bestyrelsesseminar.

Temaerne der særligt blev drøftet på mødet var: Gymnasiestrategi, rekruttering og gennemførelse på eud, samt digitalisering. Derudover satte bestyrelsen fokus på synergi og optimering af de to foreningers (DEG-B og DEG-L) samarbejde til fælles gavn for vores skoler. I forlængelse af DEG-B-seminaret, blev der holdt et digitaliseringsseminar sammen med bestyrelsen og udvalgene i DEG-L. Der var blandt andet oplæg ved Innovation-Labs CEO Mads Thimmer om digitalisering.


Uddannelse var på dagsordenen på Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er netop overstået, og igen i år var uddannelse blandt de hyppigste temaer i de omkring 3.000 debatter i løbet af de fire dage.

Debatterne omfattede naturligvis alt fra folkeskole til og med lange videregående uddannelse, men af særlig interesse for erhvervsskolerne var der en del debatter om forhandlingerne om den nye forberedende grunduddannelse og udspillet fra ekspertgruppen om fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem.


Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne justeres

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at justere erhvervsuddannelse for voksne (euv), så det bliver nemmere for elever, virksomheder og skoler at gennemføre og tilrettelægge uddannelsen.

Ændringerne forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018.


Læs notatet

Fælles høringssvar

DEG har indgivet et fælles høringssvar til STUK vedrørende udkast til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Flere digitale projekter på erhvervsskolerne

Der er mange nytænkende digitaliseringsprojekter i gang på erhvervsskolerne. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) ser dog gerne endnu flere it-projekter og efterlyser muligheden for at systematisere videndeling skolerne imellem.

- Vi bliver alle sammen klogere gennem de spændende it-projekter og forsøg med digitale læringsformer, der kører på skolerne. Men vi har brug for at få indsatsen rammesat, så vi sikrer, at nye digitale erfaringer og viden bliver samlet op, delt og brugt bedst muligt i hele undervisningssektoren, siger Lars Kunov, direktør i DEG. 


Læs nyhedsbrevet SPOT på uddannelse om digitalisering 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev