Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | april 2017

 
 
 
 

Søgetallene er et wake up call

Søgetallene er kommet, og jeg læser dem med blandede følelser. Med 18.5 % er der sket en stabilisering af ansøgningstallet endog en lille stigning i andelen. I absolutte tal er der dog tale om et lille fald. Stigningen i antallet af unge der ønsker eux er godt. Men ser vi på det fremtidige behov for erhvervsfaglige kompetencer, slår de samlede tal langt fra til. Med en stigning i ansøgningstallet på 0.1 procentpoint om året vil vi nå 30 % målsætningen i år 2132. 

Flere unge må og skal i løbet af grundskolen og senest i 10. klasse have en reel oplevelse af, hvad det er, og hvad det kræver at oversætte en ide og teori til produkter og services i den virkelige verden. En oplevelse formidlet af professionelle der kan håndværket og elsker det.

Det er ikke klogt, at vi i 2020 vil gøre det sværere for en ung, der har taget en studentereksamen, efterfølgende at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal tværtimod gøre det attraktivt for alle at opnå erhvervsfaglige kvalifikationer. Det kan være, vi skal udvikle nye uddannelsesforløb eller justere de eksisterende. Vi skal under alle omstændigheder vise de unge, at vi vil dem, at vi respekterer dem og deres valg og give dem mulighed for at bygge videre på, det de kan. Søgetallene er et wake up call. Tak for det.

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Der er behov for en styrket indsats

Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 9. og 10. klasse er status quo i forhold til sidste år. Det illustrerer tydeligt, at der er behov for en styrket indsats.

Når kun 18,5 % af de unge har valgt en erhvervsuddannelse, er der lang vej til de politiske mål om at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 % i 2025. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ønsker handling.


Læs mere

Reform af erhvervsuddannelser er ikke slået igennem endnu

Den første undersøgelse af grundforløbene efter reformen viser, at det går fremad på en række punkter. Men der er også udfordringer.

Især ser det nye grundforløb 1 ud til at være kommet godt fra start. Til gengæld opleves grundforløb 2 som presset, og voksensporet volder skolerne problemer.


Læs mere

Fri-institutionsforsøg giver ny og nyttig viden

Forsøgene giver input til nytænkning af VEU

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) hilser fri-institutionsforsøgene inden for VEU-området velkommen.
- Forsøgene ude på skolerne giver os alle ny og nyttig viden om, hvad der skal til for at sparke gang i VEU-aktiviteten igen, siger Michael Kaas-Andersen, direktør på Selandia.


Læs mere

Gymnasiebekendtgørelse udfordrer

Samlæsning af matematik og studieretninger på fremmedsprog udfordrer i udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og læreplaner.

DEG-L og DEG-B (DEG) har udarbejdet et fælles høringssvar. 


Læs mere 

Ændring af selvejestatus

Notat om selveje i forbindelse med udbud af almengymnasial uddannelse

DEG har i forbindelse med den seneste gymnasiereform udarbejdet et kortere notat om eventuelle mulige krav om ændring af selvejestatus.


Notatet kan ses her

EUX evaluering

Eux har potentiale til at tiltrække en ny type elever til erhvervsuddannelserne

Ministeriets evaluering af eux viser, at uddannelsen kan tiltrække en anden type unge og har potentiale til at få flere elever ind på erhvervsuddannelserne.


Læs mere

Forbedring af Efteruddannelse.dk på vej

I april lanceres en ny udgave af Efteruddannelse.dk.

Forbedringerne skal især gøre brugen af portalen nemmere for de mindre virksomheder, der kun tilmelder få medarbejdere, og som ikke bruger portalen særlig tit.


Læs mere

Ny bog: Kloge kvadratmeter

I Kloge kvadratmeter præsenteres metoder til at afdække og omsætte de mange skjulte rum-ressourcer, der venter på at blive aktiveret i dag- og undervisningsinstitutioner.

Christine Antorini og Gitte Andersen står bag bogen fik inspirationen under projektet Ny Nordisk Skole. Her blev bl.a. rummets enorme potentialer til at skabe forandring udforsket, og med hver deres faglighed som henholdsvis daværende børne- og undervisningsminister og managing partner for SIGNAL arkitekter, blev de to enige om at samle og præsentere en række metoder til bedre udnyttelse af rum-ressourcerne i en bog.
Der bliver afholdt fire fyraftensmøder ifm lanceringen af bogen. Se hvor og hvornår i nedenstående link.


Læs mere

Folkemødet 2017

Den 15.-18. juni er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier deltager som vanligt.

DEG er i fuld gang med at planlægge spændende debatter sammen med andre organisationer – ligesom vi forventer at blive inviteret til at deltage i andres aktiviteter, som vi er blevet de foregående år.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev