Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | september 2017

 
 
 
 

Glædeligt med dygtige elever

En ny analyse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier viser, at flertallet af de elever, der starter på grundforløb 1, har mere end 4 i både dansk og matematik, mens en tredjedel har 7 eller derover i matematik.
Det er glædeligt, fordi det giver dem gode forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse. Og det er glædeligt, fordi det kan være med til at underbygge fortællingen om, at også de dygtige kan finde ligesindede på erhvervsskolerne.

Det er en udvikling, som ikke må blive rullet tilbage i forhandlingerne om en ny forberedende grunduddannelse for de svageste unge. Der presses på for, at erhvervsskolerne igen skal optage unge, som ikke har de personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vi må som erhvervsuddannelser fastholde, at vi meget gerne tager imod alle unge under den forudsætning, at de kan, hvad der skal til såvel socialt og personligt som fagligt. 

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Undervisningsministeren åbner for forsøg på eud

DEG hilser muligheden for at afprøve forskellige tiltag på eud velkommen, og vil følge processen tæt de nærmeste måneder.

Med nye forsøg på erhvervsuddannelserne vil undervisningsminister Merete Riisager give mere frihed til institutionerne. Præcis hvordan forsøgene skal se ud, og hvad de skal handle om, kan skolerne selv byde ind med ideer til efteråret igennem.
Men det forlyder, at undervisningsministeren blandt andet vil lade erhvervsskoler eksperimentere med flere elever på grundforløb 1 (GF1). Tiltaget kræver midler og opbakning fra kredsen bag eud-reformen.


Læs mere 

GF1 elever får gode karakterer

35 procent af eleverne på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 har karakteren 7 eller mere i matematik fra folkeskolen, viser ny analyse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Den er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik.

- Disse data vil forhåbentlig bidrage til at vise, at elever med høje karakterer også vælger en erhvervsuddannelse, og det er der brug for, siger DEG’s direktør Lars Kunov.


Læs mere

Vinderne af DM kåret på Børsen

Mere end 200 gæster overværede finalen i DM i Teknologi og Erhvervscase på Børsen i København i sidste uge.

Fire htx-elever fra Rybners i Esbjerg vandt finalen i DM i Teknologi med deres opfindelse af en hæve-sænke skraldespand. Vinderne af årets DM i Erhvervscase blev tre hhx-elever fra Handelsgymnasiet Aalborg, der havde udtænkt en innovativ app for Sportmaster med bl.a. webshop og resale-platform.


Læs mere 
Se videoer m.m. fra dagen på Facebook

Bestyrelsesbarometeret 2017

Bestyrelsesbarometeret 2017 er offentliggjort. Rapporten belyser status og udviklingsperspektiver for bestyrelsesarbejdet på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsesbarometeret udarbejdes af PLUSS Leadership og DEA.


Læs bestyrelsesbarometeret

Midtvejsevaluering af friinstitutionsforsøg

EVA har netop offentliggjort en midtvejsevaluering af de friinstitutionsforsøg på AMU-området, der gik i gang den 1. januar 2017.

Der er generelt positive resultater og tilbagemeldinger i forbindelse med fri-institutionsforsøgene.


Læs EVA's midtvejsevaluering

Invitation til projekt om Ledelsesudvikling i praksis (LIP)

Erhvervsskolerne har netop modtaget en invitation fra Undervisningsministeriet om deltagelse i et projekt om Ledelsesudvikling i Praksis (LIP).

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil gerne opfordre alle medlemsskoler til at deltage i projektet.


Læs mere

Bestyrelseskursus for elevrepræsentanter

Der sidder elevrepræsentanter i alle erhvervsskolebestyrelser. For mange er det første gang, de møder bestyrelsesarbejde, hvilket kan være overvældende. Derfor er det nu muligt at sende elevrepræsentanterne på kursus i bestyrelsesarbejde.

Elevrepræsentanterne har et stort ansvar og er med til at løfte et vigtigt arbejde for hele institutionen ved at sikre sammenhængen mellem bestyrelsen og dagligdagen på institutionen. Samtidig er det for mange af disse elever deres første møde med bestyrelsesarbejde og ledelse. Rigtig mange af dem kunne bidrage meget mere til institutionerne, hvis de fik en grundig opkvalificering, så de bedre kunne tage del i bestyrelsesarbejdet.

Derfor er der  i samarbejde med elevernes organisationer taget initiativ til at tilbyde kurser for elever, der sidder i bestyrelser. Kurserne skal give eleverne en grundig indføring i bestyrelsesarbejdet og nogle af de emner, som vi oplever størst efterspørgsel på fra elever samt rektorer og direktørers side. På den måde kan elevrepræsentanterne blive et endnu større aktiv i bestyrelsesarbejdet.


Læs mere 

Årets Offentlige Bestyrelsekonference

Den 31. oktober 2017 præsenterer 21 engagerede oplægsholdere spændende ny viden og lægger op til dialog på Årets Offentlige Bestyrelseskonference.

Konferencen indledes af direktør Mads Grønvall, Københavns Kommune. Herefter følger en paneldebat om rammer og principper for styring af selvejende institutioner og offentligt ejede selskaber frem mod 2025 med bl.a. Lars Chr. Lilleholt, Lars Goldschmidt og René van Laer.

Tom Jensen fra Berlingske er ordstyrer. Formiddagens program afsluttes af bestyrelsesformand i bl.a. Novo A/S og Novo Nordisk Fonden Sten Scheibye med et oplæg om systematisk kompetencesammensætning af en bestyrelse.


Læs mere og tilmelding

Ekstra fyraftensmøde om kloge m2

Fyraftensmødet er den 13. november på UCC Carlsberg kl. 16.00-17.30.

Hør Christine Antorini og Gitte Andersen fortælle om bogen KLOGE KVADRATMETER – Skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer. Med masser af eksempler fortæller forfatterne om forandring af rum, adfærd og læring i erhvervsskoler, gymnasier, grundskoler og daginstitutioner.


Tilmelding her 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev