Del

Infomøde den 10. maj 2017 om de kommende tele- og dataaftaler

SKI afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (Partnerskab for Effektive Indkøb på de Selvejende institutioner) infomøde om de kommende aftaler på telefoni- og dataområdet.

På infomødet vil skolerne også få et indblik i, hvordan det samlede ”landskab” for forpligtende og frivillige indkøbsaftaler kommer til at se ud, og hvad det betyder for jer som institution, hvis I tilslutter jer de forpligtende aftaler.

Læs mere her. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K