Del

Nyt fra VEU-udvalget

På udvalgsmødet den 23. marts 2017 drøftede VEU-udvalget bl.a. ekspertgruppens arbejde. Gruppens formand Stina Vrang Elias deltog i VEU-rådets sidste møde. Her fremhævede hun, at ekspertgruppen ville identificere der, hvor systemet ikke virker, men ikke ville ændre på de elementer, der virker godt i VEU-systemet i dag. Ellers slipper der ikke noget ud om ekspertgruppens arbejde. Ganske få aktører har ytret sig om VEU-systemets fremtid i pressen, og det havde VEU-udvalget en drøftelse af. Udvalget drøftede i den forbindelse vigtigheden af, at der fremadrettet kommer fokus på, hvad det er, der skaber motivation for uddannelse og en seriøs voksenvejledningsindsats.

Desuden drøftede VEU-udvalget 2. fase af fri-institutionsforsøgene, hvor 7 forsøg er godkendt og sat i gang. DEG-L vil sammen med Danske SOSU-skoler tilbyde sin bistand ifm. udarbejdelse af spørgerammen til evalueringen af fri-institutionsforsøgene. Læs mere 

VEU-udvalget drøftede endvidere problematikken ift. VEU-centrenes økonomi. Finansieringen af VEU-centrene udløber med dette års finanslov. Det vides ikke, om VEU-centrene vil figurere på forslag til finanslov 2018. Denne usikkerhed om centrenes fremtid får den naturlige konsekvens, at medarbejdere allerede nu begynder at søge andre veje. DEG-L tager kontakt til UVM og foreligger dem problematikken.

Årets Efteruddannelsespris uddeles 30. maj 2017

Næste VEU-udvalgsmøde afholdes 7. juni. Efter mødet vil VEU-udvalget deltage i et fælles møde med de andre udvalg i DEG-L samt bestyrelserne for henholdsvis DEG-L og DEG-B. Mødet vil handle om foreningernes digitaliseringsstrategi.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K