Del

Nyt koncept for beredskabsplaner

UC Holstebro har udviklet et nyt og enkelt krisestyringsredskab til deres beredskabsplaner. Planerne er udviklet i tæt samarbejde med Midt- og Vestjyllands politi og Studio DNA, og sikrer, at politiets og skolens indsats bliver så kompetent og målrettet som muligt, hvis en livsfarlig situation skulle opstå.

Per Dam Hansen, der er virksomhedskonsulent på UC Holstebro har været tovholder på udviklingen af de nye beredskabsplaner:

- Alle skoler er forpligtet til at have beredskabsplaner i tilfælde af brand, udslip af kemikalier, skyderier og lignende. Men for at være helt ærlig bestod vores planer ift. et muligt skoleskyderi mest af alt af nogle få linjer på et stykke papir, og det ønskede vi at forbedre, så vi var reelt forberedte, hvis en livsfarlig situation skulle opstå på vores skole, fortæller Per Dam Hansen.

Som udgangspunkt blev der taget kontakt til Midt- og Vestjyllands politi og Studio DNA, og begge parter ville meget gerne være med i udviklingen af et nyt krisestyringskoncept.

- Det blev hurtigt klart for os, at vi skulle udvikle et meget enkelt og cloud-baseret koncept, som politiet kunne have direkte adgang til. Derudover har vi lagt vægt på, at planerne indeholder retningslinjer for procedurerne før, under og efter en episode for alle på skolen både elever, ansatte, ledelse, bestyrelse og forældre – og selvfølgelig pressen.

- Vi er meget tilfredse med vores nye krisestyringsredskab. Vi håber selvfølgelig aldrig, de kommer i brug, men det giver en tryghed for alle parter at vide, at planerne ligger der og er vel gennemarbejdet samt sikrer, at skolens adfærd helt fra starten matcher myndighedernes behov, siger Per Dam Hansen.

UC Holstebro deler gerne ud af deres erfaringer med beredskabskonceptet. Man kan henvende sig hos Per Dam Hansen og høre nærmere pdh@remove-this.ucholstebro.dk

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K