Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | august 2017

 
 
 
 

Eleverne sprudler af ideer

Vi har bare nogle af de sejeste, mest innovative og kreative elever. Nogle har ligefrem en opfinder i maven, andre en iværksætter, en genial forretningsidé eller...De sprudler af ideer. Det skal vi være stolte af.

En række af vores dygtigste hhx- og htx-elever fra hele landet mødes den 6. september til de fem indledende regionsmesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase. De skal kæmpe om at blive regionens bedste inden for teknologi og erhvervscase. Vinderne går videre til finalen i DM i Teknologi og Erhvervscase, der finder sted på Børsen i København.

Pøj pøj til alle deltagere.Tak til alle jer der stiller op som dommere, og til de skoler der lægger hus til konkurrencen som værtsskole – uden jer var der ikke et DM i Teknologi og Erhvervscase. Følg vores dygtige elever i konkurrencen på facebook.

Peter Amstrup, 
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Forslag til Finanslov 2018

Forslag til finanslov (FFL) for 2018 er som bekendt netop offentliggjort. DEG arbejder ihærdigt på at beregne konsekvenserne for erhvervsskolerne.

Alle skoler modtager et notat med beregningerne snarest muligt.


Debatoplæg om fremtidens kompetencebehov

DEG-L´s Udsynsforum har udarbejdet et debatoplæg, der kan danne baggrund for en drøftelse af fremtidens kompetencebehov på erhvervsskolerne.

Udsynsforum er kommet frem til fire tværgående kompetencer, som de mener er vigtige på fremtidens arbejdsmarked. Oplægget skal motivere erhvervsskolerne til at tage hul på debatten. Er det Udsynsforums fire tværgående kompetencer, der er de vigtigste, eller er det nogle andre? Og hvordan kan vi bedst klæde de unge på til fremtidens arbejdsmarked gennem det strategiske og pædagogiske arbejde på skolen?


Læs mere om Udsynsforum og de fire kompetencer 
Se debatoplægget, Kort og Godt

TEC er i gang

På TEC er man i gang med forberedelserne til at arbejde med Udsynsforums fire kompetencer.

Det er ”work in progress”, fortæller Morten Emborg, vicedirektør på TEC. Indledningsvis er TEC gået i dialog med de lokale uddannelsesudvalg for automekaniker-området og for flymekanikerne for konkret at finde ud af, hvordan og hvad eleverne skal undervises i.


Læs mere 

Alle skal udarbejde en antimobbestrategi

I kampen mod mobning skal alle ungdomsuddannelsesinstitutioner udarbejde en strategi til forebyggelse af mobning

Pr. 1. august 2017 er der tilføjet nye regler i undervisningsmiljøloven om forebyggelse og håndtering af mobning. Elever og forældre har mulighed for at indgive klager, hvis skolerne ikke håndterer mobning i forhold til de gældende regler.


Læs mere her 
Få rådgivning hos Dansk Center for Undervisningsmiljø
Nyttige værktøjer

Regionsmesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase

Fem værtskoler lægger hus til de indledende regionsmesterskaber den 6. september, et utal af dommere fra skoler og erhvervsliv stiller op, og mere end 60 hhx og htx- hold fra hele landet deltager.

10 finalehold i DM i Teknolog og Erhvervscase bliver kåret på onsdag til regionsmesterskaberne, og finalisterne går direkte videre til den nationale DM finale på Børsen i København den 27. september.
Regionsmesterskaberne foregår på Aalborg Handelsskole, Learnmark i Horsens, Ribe Handelsgymnasium, ZBC i Vordingborg og KNORD i Lyngby.


Følg konkurrencerne på facebook - vi sender live under regionsmesterskabet

DEG på Ungdommens Folkemøde

Sammen med Danske SOSU-skoler og tænketanken DEA sætter DEG uddannelse og køn til debat på Ungdommens Folkemøde den 7.-8. september i Søndermarken på Frederiksberg.

Debatten, som foregår torsdag den 7. september kl. 11-12 i DEA’s telt, handler både om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.
Når 80 pct. af erhvervsuddannelserne og en stor del af de videregående uddannelser er domineret af det ene køn, bliver den samlede talentmasse og potentialet for øget tilgang slet ikke udnyttet. Mød elever og studerende, som har gjort op med hhv. kvinde- og mandefag og deltag i debatten med dem og ungdomspolitikere om, hvad vi kan gøre ved det.


Projekt KICK - mere bevægelse på erhvervsskolen

Roskilde Tekniske Skole, DGI og Roskilde Kommune har indledt et samarbejde om at øge trivsel og gennemførelse blandt eleverne via mere bevægelse og idræt.

Kommunens idrætsforeninger står for aktiviteter i idrætstimerne, DGI uddanner lærerne i idræt og bevægelse og Roskilde Tekniske Skole integrerer bevægelse og idræt i undervisningen. Erfaringerne skal bruges til at udvikle en model, som kan bruges på alle erhvervsskoler.


Læs mere

Mindeord

Lars Kunov, direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, har skrevet mindeord om Susanne Würtz.

Det er med stor sorg, vi i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier modtog meddelelsen om, at vores mangeårige økonomikonsulent og højtskattede kollega, Susanne Würtz, er død.


Læs mindeordet her

Ophavsret

Flere skoler har spurgt ind til aftaler om ophavsret.

PÅ DEG-L’s website ligger der en række informationer samt eksempler på aftaler.


Læs mere her

Ny student på økonomiområdet

Foreningen har pr. 1. august ansat Benjamin Rosenberg Jensen som student på økonomiområdet.

Benjamin har netop færdiggjort sin bachelor i økonomi på Syddansk Universitet i Odense og han påbegynder i september kandidatdelen på økonomi på Københavns Universitet. Benjamin skal bl.a. være med til at udarbejde diverse økonomiske analyser samt beregninger mht. finansloven. I kan få fat i Benjamin på tlf. 333 77 888 eller mail: brj@deg.dk 


Prisopgave

Ledelseskommissionen inviterer unge til at give deres bud på den fremtid, der venter nuværende og kommende offentlige ledere.

Unge på ungdomsuddannelserne inviteres til at skrive en prisopgave om fremtidens offentlige ledelse. Deadline er den 22. september 2017.
Prisuddeling og offentliggørelse af vinderne sker i oktober 2017.


Læs mere

Nyt undervisningsmateriale om den digitale postkasse

Mange unge over 15 får ikke tjekket deres digitale postkasse, og det kan have alvorlige konsekvenser. Nyt undervisningsmateriale hjælper på vej

Hvis unge ikke lige får tjekket den digitale postkasse, kan det være drømme- uddannelsen, der glipper. En indkaldelse til læge eller tandlæge, de misser. Eller rykkergebyrer, der bare vokser og vokser. Det råder et nyt undervisningsmateriale bod på.


Læs mere

It efteruddannelse til informatiklærere

ITU og It-vest (SDU, AU og AAU) er gået sammen om at lave et etårigt forløb, der klæder gymnasielærere på til at undervise i faget informatik. Det første hold er startet her i august.


Læs mere

Ny ansøgningsrunde: 17 mio. kr. til undervisning i iværksætteri

Erhvervsstyrelsen har åbnet for projektansøgninger, for projekter, der vil klæde studerende på til iværksætterlivet gennem udvikling og implementering af undervisning i entreprenørskab.

Der er afsat 17 mio. kr. til indsatsen, som medfinansieres af EU's Socialfond.


Læs mere

Konference: Den Digitale Erhvervsskole 5.0

DEG holder igen i år konference om Den Digitale Erhvervsskole i samarbejde med Praxis, HL og Uddannelsesforbundet. Konferencen er den 12.-13. oktober 2017 i Odense.

Konferencen tager afsæt i visualiseringen af Den Digitale Erhvervsskole, og der er mulighed for at blive klogere på netop de elementer, som optager jer lokalt på skolerne. Konferencen er for både ledere og undervisere. Vi opfordrer til at tage flere afsted fra samme skole, da konferencen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan I kan styrke det digitale område på jeres skole.


Læs mere samt tilmelding 
Se visualiseringen af Den Digitale Erhvervsskole

Konference om forebyggelse af hashrygning

Den 15. november 2017 afholder FORUM 100 % konference om forebyggelse af hashrygning på erhvervsskolerne og produktionsskolerne.

Det er gratis at deltage. Konferencen bliver afholdt på Syddansk Erhvervsskole i Odense. FORUM 100 % har kørt en projekt om forebyggelse af hashrygning på erhvervsskolerne. Målet har været at udvikle et undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Undervisningsmaterialet kan ses her på dette link.


Download programmet her
Tilmelding hos Søren Holm på tlf. 61 69 49 86

Temadag om praktikpladssøgning og tidlig indsats

Temadagen skal give inspiration til skolernes og praktikcentrenes elev- og virksomhedsunderstøttende aktiviteter. Det er eud-læringskonsulenterne fra UVM, der er værter.

Som følge af trepartsforhandlingerne skal erhvervsskolerne have fokus på øget praktikpladssøgning og en tidlig indsats over for eleverne.
Temadagen afholdes den 24. oktober i østdanmark og den 25. oktober i vestdanmark. Kursussted og program med tilmeldingslink følger inden for de nærmeste uger. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og vær med til en dag med inspiration og læring.


 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev