Del

Nyt fra It

Orientering om Ungedatabasen

Målet med Ungedatabasen er at levere information af god kvalitet til Ungdommens Uddannelsesvejledere og sagsbehandlerne hos jobcentrene, så de har et godt grundlag at vejlede den enkelte unge ud fra.

Det nye system vil derfor sammenholde indberetninger og orientere uddannelsesinstitutionerne, hvis der synes at være uhensigtsmæssigheder. Uddannelsesinstitutionerne vil blive adviseret om disse indberetninger fra UU-centrene.

Læs mere her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K