Del

Nyt fra økonomiområdet

EU-persondataforordning
Justitsministeriet har netop haft lovforslag til databeskyttelsesloven i høring. Formålet med lovforslaget er at supplere og gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016.

Læs lovforslaget her
Der udestår stadig en række spørgsmål på området, som foreningen arbejder på at få afklaret med Undervisningsministeriet.

Lukningen af EASY-A udsættes med ét år til sommeren 2019

På baggrund af et ønske fra en større gruppe af erhvervsskoler har ministeriet besluttet at udsætte lukningen af det statslige studieadministrative system EASY-A med ét år, så systemet lukker sommeren 2019.

Læs mere herom i STIL’s orienteringsbrev til skolerne vedrørende de studieadministrative systemer fra den 30. juni 2017, hvor der er flere informationer om området 

Find også flere informationer om markedsgørelsen på DEG’s hjemmeside og på STIL’s.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K