Del

Direktørmøde i Vejle

Op mod 45 direktører var samlet Vejle den 7. februar til DEG-L’s halvårlige direktørmøde.

Emnerne var: Foreningens politiske indsatser, status på den nye fælles grundfortælling, samarbejdet med grundskolen, og sidst men ikke mindst kom Arne Eggert, ny udviklingsdirektør i KL, og fortalte om KL’s indsat for at sikre flere unge på erhvervsuddannelserne.

De politiske indsatser
Lars Kunov, direktør for DEG, indledte direktørmødet med et bud på foreningens politiske indsatser det kommende halvår. Helt overordnet vil DEG-L arbejde med følgende indsatser: 30 % - målsætningen, flere 18-25 årige skal vælge en eud, en mere ligelig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser, en fornyelse af VEU-systemet, grundskolen skal arbejde mere anvendelsesorienteret/erhvervsrettet, digitalisering.
Se Lars Kunovs præsentation her


Ny fælles grundfortælling
I efteråret indledtes et samarbejde om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse i regi af DEG-L’s kommunikationsnetværk. På baggrund af et større analysearbejde fremlagde adfærdsdesignfirmaet WElearn deres bud på et idekatalog til skolerne. Idekataloget er blevet til på baggrund af nye data om de unges uddannelsesvalgrejse. Direktørerne var positivt stemt over for arbejdet.


Erhvervsskolernes samarbejde med grundskolerne

Direktør Annette Lauridsen og chef for skolekontakt og rekruttering, Trine Bendix Jacobsen, fortalte om, hvordan man på Aarhus Tech har man valgt at oprette en særlig afdeling for samarbejdet med grundskolerne. De fortalte bland andet om de strategiske overvejelser, udfordringer og erfaringer, de har gjort sig og om resultaterne af arbejdet.


KL
Sidst men ikke mindst kom Arne Eggert, ny udviklingsdirektør i KL og fortalte om KL’s indsat for at sikre flere unge på erhvervsuddannelserne.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K