Del

Behovet for entreprenørskabsundervisning på erhvervsskolerne

Entreprenørskab i undervisningen sætter fokus på at udvikle elevernes evne til at være foretagsomme – både fagligt og personligt – og dermed kompetencen til at kunne iværksætte forandrende handlinger, som har positiv værdi for både dem selv og andre.

Fagligt entreprenørskab i undervisningen handler om at give eleverne redskaber og kompetence til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til konkret værdi, så de kan skabe værdi – for eksempel for faget, virksomheden, branchen og samfundet.

Fagligt entreprenørskab i alle erhvervsuddannelser
I oplægget til den seneste erhvervsuddannelsesreform beskriver Regeringen i den Nationale Innovationsstrategi , hvilke krav behovet for flere med innovative og entreprenørielle kompetencer stiller til erhvervsuddannelserne:

erhvervsuddannelserne skal innovation i højere grad udgøre en naturlig del af elevernes dannelse og kompetencer. På erhvervsuddannelserne skal elever også udvikle deres evne til at skabe konkrete løsninger i forhold til de brancher, som de uddanner sig i”.

Dette er arbejdsmarkedets parter enige i. Lærernes kompetencer til at kunne arbejde pædagogisk og didaktisk med fagligt entreprenørskab, der motiverer, er imidlertid helt afgørende, hvis innovation og entreprenørskab skal integreres i undervisningen på erhvervsuddannelserne. I et oplæg til erhvervsuddannelsesreformen skriver Dansk Industri, DI, og erhvervsskolernes lederorganisation, DEG (Danske Erhvervsskoler og Gymnasier), at det er nødvendigt, at lærernes kompetencer bliver løftet, i forhold til at gennemføre en langt mere struktureret og kompetenceopbyggende undervisning i innovation og entreprenørskab. Og de opfordrer til, at behovet for at få udviklet lærerkompetence til at designe og gennemføre innovations- og entreprenørskabsundervisning bliver tydeligt tænkt ind i prioriteringen og planlægningen af efteruddannelsen af lærere på alle erhvervsuddannelser.

Flere erhvervsskoler har allerede skrevet i deres fælles didaktisk-pædagogiske grundlag, at udvikling af elevernes entreprenørielle kompetencer er et af deres indsatsområder. Men der er stadig et stort behov for faglig opkvalificering af erhvervsskolelærere i entreprenørskab.

Nyt fagmodul under udvikling
Ud over udvikling af lærerkompetencer, peger DI og DEG også på, at der er brug for at oprette kompetencegivende efteruddannelsesmoduler, der understøtter dette.

Udviklingsprojektet ”Fagligt Entreprenørskab i Erhvervsuddannelserne” er et svar på dette ønske, da der ikke har eksisteret moduler med dette fokus tidligere. Projektet har derfor arbejdet med udvikling af et nyt diplommodul, med særlig fokus på entreprenørskab. Projektet er igangsat af Fonden for Entreprenørskab, med støtte fra VELUX Fonden, og er en del af Fondens nye nationale indsats for efteruddannelse i hele det danske uddannelsessystem.

Fondens forskning viser blandt andet, at entreprenørskab i undervisningen:

• Skaber motivation blandt elever og studerende
• Understøtter, at eleverne har det godt med deres kammerater
• Øger troen på egne evner, samt evnen til at håndtere usikkerhed
• Øger deres lyst til at blive iværksættere senere hen

87 lærere fra landets erhvervsskoler har indtil videre gennemført det målrettede efteruddannelsesforløb, som projektet har udviklet. Den viden og de erfaringer, som projektet har udviklet, danner grundlag for at oprette et nyt modul under Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, som har fokus på faglig entreprenørskab og didaktik med særlig fokus på erhvervsuddannelserne.

Mulighed for efteruddannelse i entreprenørskab allerede nu
Erhvervsskolerne behøver dog ikke at vente på det nye modul. Vi udbyder allerede nu et modul, hvor lærerne– og skolen - kan udvikle entreprenørielle kompetencer og arbejde med konkrete eksperimenter i undervisningen.

Læs mere om efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab her.

Læs mere om Fonden for Entreprenørskab og deres indsats for efteruddannelse her.


Kontakt
Jesper Risom
Projektleder
23 39 42 66 | jesper@ffe-ye.dk

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K