Del

Ledelse – en udfordring i hverdagen

Det var en flot fælles HR-temadag, Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier holdt den 6. februar 2017. Temaet var ledelse, med undertitlen -”en udfordring i hverdagen”.

Mere end 100 personer deltog i arrangementet, og deltagerkredsen spændte bredt fra direktører til HR-medarbejdere, ligesom der var gæster fra både Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Kompetencesekretariatet.

Deltagerne blev budt velkommen af direktør Michael Johansson, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers HR-udvalg. Michael Johansson rammesatte vigtigheden af god ledelse på erhvervsskolerne, samt, at dette arrangement kun var starten på et ledelsesfokus fra leder- og bestyrelsesforeningernes side.

Skab fremtiden
Gitte Lykkehus og Birger Hørning indledte temadagen med at tage udgangspunkt i den praktiske ledelsesopgave, hvor kompleksiteten i ledelsesopgaven var i centrum. Gitte og Birgers budskaber var klare - organisationen bør ser sig selv som en del af et større fællesskab, som er integreret i hele værdikæden, og den bedste måde at forudse fremtiden på, er ved selv at skabe den.

Teamsamarbejde
Teamsamarbejde på erhvervsskolerne var temaet for områdechef, Camilla Hutters, fra EVA Danmarks Evalueringsinstituts oplæg. Camille understregede, at ny forskning viser, at professionelle læringsfællesskaber, kan styrke elevernes læring. Ligesom der er store potentialer ved, at et undervisningsteam er fælles om undervisningen. Derved får man bl.a. skabt et fælles fagligt sprog og en fælles pædagogisk retning – og koblet kompetenceudvikling til pædagogisk udvikling. Budskabet til deltagerne: ”ledelsen har et særligt ansvar for at skabe en fælles læringskultur og de rette betingelser for teamsamarbejde!”

Campuschef Lars Skibdahl fra SDE-Vejle har arbejdet med ledelsesudvikling, strategi og lokal organisationsudvikling på alle ledelsesniveau. Han gav et godt bud på, hvordan man kan holde kursen og motivationen i organisationen, mens forandringerne er i gang.

Afslutningsvis slog executive coach, Charlotte Mandrup, et slag for, at vi vil tjene vores løn uden at sælge vores sjæl. Opgøret er på vej, og det kommer fra mellemlederne. De pressede mellemledere, der engang blot skulle lede og fordele arbejdet, får efterhånden pålagt flere og umulige opgaver. ”Vi skal have fundet en anden måde at arbejde på, så vi kan tjene vores løn uden at skulle sælge vores sjæl”. Charlotte stillede spøgsmålet: Før var det patriarkalsk ledelse, nu er det matriarkalsk ledelse – hvornår bliver det professionel ledelse? Det centrale budskab til lederne ude på skolerne: ”Skab fællesskab og ligeværd – undgå skæve relationer og individualisering, og skab de nødvendige rammer for at medarbejderen kan kløse sin opgave effektivt og smidigt!”

Direktør Britta Jensen Raaballe fra Social- og Sundhedsskolen i Herning afrundede en god og inspirerende HR-temadag, hvor deltagerne havde været rundt i flere forskellige hjørner af ledelsesdisciplinen - med opfordring til bare at sætte gang ude på skolerne.

Den vigtigste tid er nu - memento mori!

Oplæggene kan ses her:

Indledende oplæg v. Michael Johansson
Oplæg v. EVA 
Oplæg v. Gitte Lykkehus og Birger Hørning 
Oplæg v. Lars Skibdahl 
Oplæg v. Charlotte Mandrup

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K