Del

Ændring af lov om efterskoler og frie kostskoler

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har netop indgivet høringssvar om mulighederne for at etablere forsøg med 20/20 modellen på en række efterskoler. Forsøgene hilses velkommen.

I høringssvaret har DEG-L skrevet følgende:

DEG-L hilser de foreslåede ændringer, der gør det muligt i en forsøgsperiode at etablere forsøg, hvor erhvervsskolerne i samarbejde med efterskoler får mulighed for at udbyde en 20/20-model, velkommen.

Med udgangspunkt i den allerede eksisterende adgang til at optage elever, der ikke fuldt ud opfylder adgangskravene – jf. reglerne om en udvidet adgang for skolerne til at optage elever i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 5, stk. 2 og 3, samt hovedbekendtgørelsens § 54, stk. 4 – finder DEG-L ligeledes, at der bør blødes op på kravet om, at 10. klasse-elever på efterskoler, der ønsker at deltage i sådanne forløb, og forud for deltagelsen heri skal opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelserne.

Ofte vil målgruppens formål med deltagelse i et 10. klasses forløb netop være at opnå kvalifikationer til at imødegå samme adgangskrav. Derfor bør institutionernes vurdering af elevens egnethed være afgørende for adgangen.

DEG-L opfordrer til, at der udarbejdes en model, der gør det rentabelt at gennemføre forsøgene både for erhvervsskolen, efterskolen og de forældre, hvis børn ønsker at gennemføre forløbet. Således der ikke bliver tale om en økonomisk skævvridning, der giver social ulighed.

Derudover bør der i modellen sikres, at efterskolen og erhvervsskolen har et tæt samarbejde. Derudover er det afgørende, at det tydeligt fremgår, at det er erhvervsskolen, der står for kvalitetssikring på den del af 20/20-modellen, der indeholder grundforløb 1.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K