Del

Nyt fra HR

Moderniseringsstyrelsen frifindes i sag om afskedigelse

Moderniseringsstyrelsen er blevet frifundet i en sag om afskedigelse med henvisning til forventet økonomi.

Sagen angik spørgsmålet, om hvorvidt det var overenskomststridigt, at en selvejende undervisningsinstitution afskedigede gymnasielærere med henvisning til institutionens forventede økonomi, når der samtidig blev budgetteret med en overskudsgrad.

Læs mere om sagen her 

HR-temadag 

Læs også om den vellykkede HR-temadag den 6. februar 2017, hvor mere end 100 deltagere var samlet på campus vejle

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K