Del

AMU Fri-Institutionsforsøg

DEG-L opfordrer til at deltage i AMU Fri-Institutionsforsøget, så skolerne kan bidrage med ideer og konkrete erfaringer til fornyelse af AMU.

Anden fase er meldt ud til skolerne

Anden fase af Fri-Institutionsforsøget, hvor der igen kan søges om projekter, er nu meldt ud efter flg. tidsplan:
• Ansøgningsfrist: fredag den 24. februar 2017
• Tilbagemelding til ansøgere: fredag den 7. april
• Projektperiode: 10. april og frem til udgangen af 2017

Der kan søges inden for de samme temaer som den første fase med få justeringer, som er: man fjerner fremhævelsen af tværinstitutionelt samarbejde og/eller lokalt samarbejde i ansøgningsmaterialet og der angives ikke en øvre grænse for antallet af projekter. Partnerskabet vurderer omfanget af forsøg efter modtagelse af ansøgningerne.

Første fase er sat i gang

De første 22 Fri-Institutionsforsøg blev godkendt lige før jul og er iværksat pr. 1. januar 2017. Forsøgene gennemføres typisk i hele 2017 med forpligtigelse til del rapportering den 1. marts, som bidrag til VEU-ekspertgruppens arbejde.

De 22 forsøg fordeler sig på 3 AMU-centre, 1 landbrugsskole, 11 erhvervsskoler, 2 SOSU-skoler og 1 professionshøjskole inden for temaerne udbud og markedsføring, afkortning af uddannelser, tilmelding til uddannelser, lokalt tilpassede forløb og samarbejde med erhvervsakademierne.

DEG-L indgår i arbejdet med Fri-Institutionsforsøget sammen med LO og DA og der har været et konstruktivt samarbejde om beskrivelsen af temaerne. Fra foreningens side er der arbejdet for så vide rammer for forsøget som muligt, som i vid udstrækning er imødekommet.

Læs orientering om Fri-Institutionsforsøget på ministeriets hjemmeside her.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K