Del

Kompetenceudvikling på skolerne giver mindre frafald blandt eleverne

FastholdelsesTaskforcen gennemførte i perioden 2013-2016 et samarbejde med ti skoler om forberedelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb rettet mod dels de pædagogiske ledere, dels kompetenceudviklingsforløbene Motivationspædagogik, Helhedsorienteret undervisning, Progressiv læring og/eller Den sproglige dimension rettet mod undervisere på grundforløbet.

Effektanalysen af indsatsen viser, at den samlede indsats på modelskolerne har en signifikant positiv effekt på fastholdelse af elever inden for de første tre måneder af grundforløbet, hvor der almindeligvis ses et relativt stort frafald på erhvervsskolernes grundforløb.

Når der skelnes mellem de tre pædagogiske værktøjer, som indgår i analysen, ses det, at Helhedsorienteret undervisning har en lidt større effekt på fastholdelsen end Motivationspædagogik og Progressiv læring. Men det ses også, at alle tre værktøjer har positive fastholdelseseffekter for elever i målgruppen såvel som grundfor-løbselever generelt. Effektanalysen viser desuden, at fastholdelseseffekten er større i 2015 og 2016 end i 2014.

Download rapporten her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K