Del

Nyt fra gymnasieområdet

 

Den videre proces ift. den nye gymnasiereform:
Efter vedtagelse af den nye gymnasiereform med virkning fra 1. januar 2017, venter vi nu på, at uddannelsesbekendtgørelsen og læreplanerne bliver sendt i høring. Dette forventes at ske ultimo februar.

Datavarehuset:
De socioøkonomiske referencer, der viser eksamensresultater og prøvekarakterer på de gymnasiale institutioner er nu tilgængelige i datavarehuset. 

Fakta-ark om de gymnasiale uddannelser:

Den 13. januar udsendte DEG-L et fakta-ark, der bl.a. stiller skarpt på, at hhx og htx er præcis ligeså ligeværdige som stx i forhold til de optagelseskrav, der er på de videregående uddannelser.

Læs fakta-ark 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K