Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | marts 2017

 
 
 
 

Temmelig ærgerligt

Alle ventede med tilbageholdt åndedræt på årets søgetal. Erhvervsuddannelsesreformen skulle gerne i år medføre en stigning i tilgangen på godt 1,5 %, hvis målet om de ”25 % på erhvervsuddannelserne” skal nåes inden 2020. Sådan gik det ikke.

Antallet af elever, der søger ind fra grundskolen ligger fortsat på 18,5 %. Til gengæld valgte lige knap 1 % af de samme elever den nye hf-indgang.
Undervisningsministeren opfordrede til ”is i maven”, og Mattias Tesfaye mente, at nu må vi ikke ryste på hånden. Begge har ret i, at datagrundlaget er for tyndt til bastante konklusioner. Men som det ser ud lige nu, så kommer væksten i danske arbejdspladser primært til at glæde andre EU-borgere – hvilket er er godt for dem, men temmelig ærgerligt for os.  

Peter Amstrup,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Der er behov for en styrket indsats

Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 9. og 10. klasse er status quo i forhold til sidste år. Det illustrerer tydeligt, at der er behov for en styrket indsats.

Når kun 18,5 % af de unge har valgt en erhvervsuddannelse, er der lang vej til de politiske mål om at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 % i 2025. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ønsker handling.


Læs mere

Udsynsforum har fokus på fremtidens kompetencer

DEG-L har etableret et nyt forum et ”Udsynsforum”, der sætter fokus på nationale og internationale tendenser, der præger erhvervsskolernes uddannelser nu og i fremtiden.

I 2017 sætter Udsynsforum fokus på fremtidens kompetencer i forventning om, at vi alle kan blive klogere på, hvordan vi skal uddanne fremtidens arbejdskraft.


Læs mere

Uddannelseseksport til Kina

Fire danske erhvervsskoler (Selandia, TEC, EUC Syd, IBC) og professionshøjskolen Metropol var på uddannelsesseminar i Beijing i efteråret 2016. Nu kommer kineserne på genbesøg.

Målet er at skabe netværk, komme i dialog og undersøge mulighederne for samarbejde.Kineserne vil gerne lære mere om skolemanagement, om organisering og kvalitetssikring, samt ikke mindst om, hvordan de kan udvikle et tættere samarbejde mellem skoler og erhvervsliv.


Læs mere 

Gymnasiebekendtgørelse udfordrer

Samlæsning af matematik og studieretninger på fremmedsprog udfordrer i udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og læreplaner.

DEG-L og DEG-B (DEG) har udarbejdet et fælles høringssvar. 


Læs mere 

Flere atleter skal tage erhvervsuddannelse

Team Danmark vil hjælpe atleter med at se mulighederne i erhvervsuddannelserne.

Derfor lanceres nu en praktikpartnermodel, der skal gøre det attraktivt for danske virksomheder at ansætte eliteatleter på fleksible vilkår.


Læs mere

Reform af erhvervsuddannelser er ikke slået igennem endnu

Den første undersøgelse af grundforløbene efter reformen viser, at det går fremad på en række punkter. Men der er også udfordringer.

Især ser det nye grundforløb 1 ud til at være kommet godt fra start. Til gengæld opleves grundforløb 2 som presset, og voksensporet volder skolerne problemer.


Læs mere

EUX evaluering

Eux har potentiale til at tiltrække en ny type elever til erhvervsuddannelserne

Ministeriets evaluering af eux viser, at uddannelsen kan tiltrække en anden type unge og har potentiale til at få flere elever ind på erhvervsuddannelserne.


Læs mere

Ændring i regler om befordringsgodtgørelse

Der er ændret i reglerne for adgang til at søge om tilskud til befordring i forbindelse med deltagelse i rkv før euv.

En bekendtgørelsesændring den 1. januar 2017 har gjort det muligt at søge om tilskud. 


Læs mere 

Det fleksible klasseloft

DEG-L opfordrer alle skoler til fortsat fokus på overholdelsen af det fleksible klasseloft (28-loftet).

Der er betydelig opmærksomhed på, om skolerne overholder lovgivningen vedr. det fleksible klasseloft. Det betyder, at alle skoler, som i skoleåret 2016/2017 har overskridelser af det fleksible klasseloft, vil få tilsyn fra STUK.


Læs mere 

Forbedring af Efteruddannelse.dk på vej

I april lanceres en ny udgave af Efteruddannelse.dk.

Forbedringerne skal især gøre brugen af portalen nemmere for de mindre virksomheder, der kun tilmelder få medarbejdere, og som ikke bruger portalen særlig tit.


Læs mere

Ny bog: Kloge kvadratmeter

I Kloge kvadratmeter præsenteres metoder til at afdække og omsætte de mange skjulte rum-ressourcer, der venter på at blive aktiveret i dag- og undervisningsinstitutioner.

Christine Antorini og Gitte Andersen står bag bogen fik inspirationen under projektet Ny Nordisk Skole. Her blev bl.a. rummets enorme potentialer til at skabe forandring udforsket, og med hver deres faglighed som henholdsvis daværende børne- og undervisningsminister og managing partner for SIGNAL arkitekter, blev de to enige om at samle og præsentere en række metoder til bedre udnyttelse af rum-ressourcerne i en bog.
Der bliver afholdt fire fyraftensmøder ifm lanceringen af bogen. Se hvor og hvornår i nedenstående link.


Læs mere

Uddeling af Legatet Innovativ Business

Igen i år uddeles Legatet Innovativ Business. Der er frist for ansøgning den 18. april. 2017.

Legatet belønner elever, studerende, lærere og undervisere på merkantile erhvervsskoler, på handelsskoler og på erhvervsakademier, som på særligt fremragende måde har udmærket sig ved innovative eller udviklingsmæssige initiativer, forretningsidéer og produkter. I år uddeles i alt 170.000 kr.


Læs mere 

Praktik i udlandet - ny webportal

"Stor verden" er en ny webportal om erhvervsskolelevernes mulighed for praktik i udlandet.

Portalen er udarbejdet i samarbejde med EUC Sjælland og med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 


Læs mere

Indstil en lærer til Politikens Undervisningspris

Indstil din kandidat til landets bedste lærer. Frist for indstilling er den 7. april 2017.

For femte år i træk hædrer Politiken og Lundbeckfonden nogle af landets bedste undervisere i folkeskolen, gymnasiet og erhvervsskolerne. 


Læs mere

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev