Del

Det fleksible klasseloft (28-loftet)

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har været til møde i STUK vedr. det fleksible klasseloft (28-loftet). Generelt er erhvervsgymnasierne gode til at overholde det fleksible klasseloft, men der er dog plads til forbedring på nogle skoler.

Der er fra centralt hold betydelig opmærksomhed på, om skolerne overholder lovgivningen vedr. det fleksible klasseloft (28-loftet). Det betyder at alle skoler, som i skoleåret 2016 – 2017 har overskridelser af det fleksible klasseloft (28-loftet), vil få tilsyn fra STUK.

DEG-L skal derfor opfordre alle skoler til et fortsat fokus på overholdelsen af det fleksible klasseloft (28-loftet).

Læs mere om det fleksible klasseloft (28-loftet) på følgende links:

Aftalen fra december 2011:
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2011/Dec/111222-Aftale-om-rammerne-for-fleksibelt-klasseloft-paa-28-elever-i-gymnasieklasserne

Reglerne for administration af det fleksible klasseloft for de erhvervsgymnasiale uddannelser findes i afsnit 17.1.1 og afsnit 17.1.2 i IEU-instruksen:
http://uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser

Reglerne for administration af det fleksible klasseloft for de almengymnasiale uddannelser findes i afsnit 8.5.1 og afsnit 8.5.2 i AGV-instruksen:
http://uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-almengymnasiale-uddannelser-og-almen-voksenuddannelse

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K