Del

Nyt fra gymnasieområdet

Selvejet

DEG har i forbindelse med den seneste gymnasiereform udarbejdet et kortere notat om eventuelle mulige krav om ændring af selvejestatus i forbindelse med en godkendelse som udbyder af almengymnasial uddannelse. Notatet kan ses her.

Høringssvar

Der er indgivet høringssvar vedrørende gymnasiereformen.
Se høringssvaret her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K