Del

Uddannelseseksport til Kina

Fire danske erhvervsskoler (Selandia, TEC, EUC Syd, IBC) og professionshøjskolen Metropol var på uddannelsesseminar i Beijing i efteråret 2016. Målet var at skabe netværk, komme i dialog og undersøge mulighederne for samarbejde. Nu kommer kineserne på gen

- Det var meget spændende og givende at deltage på seminaret i Beijing. Vi fik en række forskellige mennesker og kinesiske skoler i tale og holdt workshops for dem, fortæller Lene Bonnen Sandholdt, der var med i Beijing, og til daglig er afdelingschef på EUC Syd.

Tæt skolesamarbejde
De fem danske skoler havde forberedt sig nøje, inden de tog til Beijing, og indgik som en del af forberedelserne et konsortium med det formål at samarbejde omkring mulighederne for at fremme uddannelseseksport til Kina.

 - Vi etablerede et konsortium, fordi vi ønskede et forpligtende og tæt samarbejde. Det krævede et stort forarbejde at rejse til Kina og deltage i seminaret. Men ved at samarbejde og dele opgaverne imellem os, kunne vi repræsentere alle niveauer af uddannelser og rigtig mange fagretninger inden for vores sektor lige fra grundforløb til efteruddannelse af lærere og ledere, siger Lene Bonnen Sandholdt.

Målet med det dansk-kinesiske samarbejde er ikke primært udveksling af elever/studerende. De kinesiske skoler vil gerne lære mere om skolemanagement, om organisering og kvalitetssikring, efteruddannelse af lærere samt ikke mindst om, hvordan de kan udvikle et tættere samarbejde mellem skoler og erhvervsliv.

Mangel på faglærte i Kina
Uddannelsesseminaret var arrangeret af Eksportrådet i Kina. Baggrunden var at skabe dialog og netværk mellem danske og kinesiske erhvervsskoler.

- Ligesom mange andre steder i verden har der de senere år i Kina været stor fokus på og prestige i lange videregående uddannelser. Men nu mangler erhvervslivet i Kina veludannet faglig arbejdskraft, og kineserne vil derfor gerne blive bedre til at uddanne dygtige faglærte og samarbejde mere med virksomhederne. Og det ved jeg jo de danske erhvervsskoler er rigtig dygtige til, fortæller Anja Villefrance, generalkonsul i Guangzhou og initiativtager til seminaret.

Kineserne kommer Et af resultaterne fra turen til Kina er, at de fem danske skoler nu har inviteret en række repræsentanter fra de kinesiske erhvervsskoler til en flerdages rundtur på skoler i Danmark.

- Vi har netop sendt invitationerne af sted og håber selvfølgelig at kineserne vil vise interesse for at komme på tur til Danmark, siger Lene Bonnen Sandholdt.

Helt konkret håber de danske skoler at få aftaler på plads om uddannelseseksport i form af kurser, uddannelse og efteruddannelse af i første omgang kinesiske lærere i Danmark og Kina.

Hvis der er andre erhvervsskoler, der har interesse i at høre mere om det dansk-kinesiske samarbejde, er man meget velkomment il at kontakte generalkonsul, Anja Villefrance, på mail: anjvil@um.dk

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K