Del

Udsynsforum

Udsynsforum samlede for nyligt en række forskere, debattører og repræsentanter fra erhvervslivet og Undervisningsministeriet til en temadag om fremtidens kompetencebehov.

Debatten tog afsæt i, hvilke generiske kompetencer, der vigtige at styrke i de erhvervsrettede uddannelser, uanset om eleverne går i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

På temadagen kortlagde man alle de kompetencer, som vores ekspertgruppe mener, der er behov for på fremtidens arbejdsmarked og nåede frem til 5 kompetenceområder, der er særligt vigtige at styrke i ungdomsuddannelserne fremover.

Udsynsforum arbejder nu videre med at beskrive de 5 kompetenceområder. De vil blive præsenteret og debatteret på DEG´s årsmøde den 4/5-17.

Læs mere om Udsynsforums arbejde og se inspirationsfilm om fremtidens kompetencebehov via dette link: http://deg.dk/aktuelt/fokus/udsynsforum/

Hvad er udsynsforum?
DEG-L har taget initiativ til at etablere det nye Udsynsforum, for at sætte fokus på de nationale og internationale tendenser, der præger erhvervsskolernes uddannelser nu og i fremtiden. I 2017 sætter udsynsforum fokus på fremtidens kompetencer, fordi udviklingen inden for teknologi og digitalisering sker i så høj fart, at uddannelsessektoren har brug for at blive klogere på, hvordan vi skal uddanne fremtidens arbejdskraft.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K