Del

Forsøg på erhvervsuddannelserne

Undervisningsminister Merete Riisager satte gang i en forsøgsproces på erhvervsuddannelserne tilbage i september. Der var ansøgningsfrist den 10. november, og mange erhvervsskoler har vist interesse.

Ministeren opfordrede særligt til forsøg inden for følgende temaer:

1. Større fleksibilitet i forhold til praktik

2. Forsøg med uddannelsernes struktur og uddannelsesmiljø

3. Forsøg med skolehjem

4. Forsøg med eux

STyrelsen for Undervisning og Kvalitet STUK fil 90 ansøgninger fordelt på 43 skoler. De fleste ansøgninger retter sig mod tema 2 Forsøg med uddannelsernes struktur og uddannelsesmiljø og tema 4 Forsøg med eux. Der er ansøgninger både inden for den merkantile og den tekniske eux. Forsøgene forventes at gennemføres fra august 2018.

Tidsplanen for processen er:

• Ultimo september 2017: Brev med invitation til forsøg udsendes
• 10. november 2017: Ansøgningsfrist
• Ultimo januar/primo februar 2018: REU-møde – REU afgiver indstilling
• Primo/medio februar 2018: Forventet udmelding af valgte forsøg
• Februar – juli 2018: Skolerne forbereder forsøg
• August 2018 - juli 2021: Forsøgene gennemføres senest fra august 2018 og evalueres
• Afhængig af de forslag, der kommer om forsøg på eux-området, vil der blive fastsat særlig proces herfor.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K