Del

Nyt fra gymnasieområdet

Gymnasieudvalget holdt møde d. 15. november. Departementet var inviteret til en drøftelse med udvalget om bl.a. grundforløbet. derudover blev der drøftet:

Evaluering af grundforløbet på de gymnasiale uddannelser.

Udvalget udvekslede erfaringer for det netop afsluttet grundforløb, der overordnet er gået godt ude på skolerne. Udvalget har fx set et fald i frafaldet blandt eleverne end tidligere. Uvm fik en foreløbig tilbagemelding fra udvalget. Derudover besluttede udvalget at foretage en evaluering blandt skolerne i form af et kort spørgeskema. Dette er er blevet udsendt.

Evaluering af årstemakonference og DM i teknologi og Erhvervscase.
Udvalget har været med tilfredse med afholdelsen af DM i teknologi og erhvervscase og samarbejdet med Dansk Erhverv. Derudover drøftede udvalget, hvordan flere skoler kunne inddrages i især de regionale mesterskaber, så der sikres en vis volumen. I forhold til årstemakonference arbejder udvalget videre med at forberede 12-12 mødet for rektorer og ledere til næste år.

Derudover er der foretaget en indstilling af nye medlemmer til gymnasieudvalget, der er blevet sendt til bestyrelsen. Det nye udvalg træder i kraft d. 1. januar 2018. Skolerne vil få direkte besked, når den endelige vedtagelse af det nye udvalg er besluttet.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K