Del

Nyt fra It

Orientering om modernisering af UNI-login
STIL ønsker at foretage en modernisering af de bagvedliggende services til UNI-login, og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier deltager derfor i en af STIL nedsat referencegruppe herom. Projektet forventes at løbe i 2018, således at hele ‘maskinrummet’ af UNI-login er udskiftet ved udgangen af 2018.

I projektet vil der også ske en modernisering af UNI-sync. Denne forventes at være noget mere omfattende, men STIL har endnu ikke orienteret konkret herom.

STIL vil varsle skolerne med minimum 6 måneder før ændringer mht. UNI-sync, samt gøre dette i tæt dialog med leverandører og skoler. STIL har meddelt, at UNI-login fortsat og undervejs i projektperioden vil understøtte det daglige arbejde på skolerne.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K