Del

Nyt fra Økonomi

Dispositionsbegrænsning
UVM har den 21. november udmeldt Tilskudsreduktion på institutionsniveau sfa. indkøbseffektivisering fase 11. Skolerne har modtaget direkte besked herom.
Læs desuden yderligt under Dispositionsbegrænsninger 2017 her

Konference om markedsgørelse den 13. december 2017

I forbindelse med Undervisningsministeriets beslutning om at lukke EASY-A og indføre frit valg af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet og AMU-området, indgik Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i 2014 et samarbejde med Danske SOSU-skoler om at varetage skolernes interesser i processen. Dette samarbejde har været ekstraordinært finansieret af skolerne og udløber ultimo 2017.

Som afslutning på foreningernes samarbejde, og ikke mindst for at give en status på hvor skolerne er mht. valg af nyt studiesystem, afholdes en konference den 13. december.

Tilmelding til konferencen er senest 1. december og sker her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K