Del

Nyt fra VEU

Sæt kryds i kalenderen: AMU-auditseminar den 24. januar 2018

Næste AMU-auditseminar afholdes onsdag d. 24. januar 2018, i Odense, samme sted som det har været afviklet de seneste år.

Målgruppen for seminaret er alle personalegrupper, der arbejde med AMU-audit, - dvs. administrative personalegrupper, konsulenter og chefer.

Programmet for seminaret er ikke endeligt fastlagt. Med forbehold for ændringer præsenteres her de første tanker om indhold: Den forestående markedsgørelse af de studieadministrative systemer, samt udbredelse af erfaringer fra de friinstitutionsforsøg, der er blevet afviklet i 2017, vil værre til debat.

På seminaret deltager STUK og resultatet af AMU- tilsynet i 2016 præsenteres. STUK præsenterer desuden de nye tilsynsplaner for 2017. Og endelig introduceres en ny model for anvendelse af VisKvalitet i skolens kvalitetsarbejde, som oplæg til erfaringsudvekling og drøftelser om de fremadrettede muligheder.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K