Del

Ny trepartsaftale

Trepartsaftalen Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 29. oktober 2017 indgået en ”Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse”.

Aftalen skal være med til at sikre, at flere efteruddanner sig og dermed være med til at sikre den kvalificerede arbejdskraft fremover. Arbejdsmarkedet ændres og arbejdstyrken skal være omstillingsparat og have den bedst mulige adgang til nye kompetencer gennem hele livet. Aftalen indeholder en del initiativer, der retter sig mod de beskæftigede faglærte og ufaglærte.

De mest centrale initiativer er:

• Styrkelse af basale færdigheder, dvs. bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning samt en pulje på 100 millioner kroner til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisning. Nye fag i IT og engelsk.

• VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser.

• Mere fleksibelt udbud af AMU-kurser, der giver bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov.

• Sikring af bedre mulighed for omstilling. Omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.

• Etablering af en national platform, hvor alle typer af offentlige udbud samles, og hvor det samtidig bliver muligt at tilmelde sig søge om VEU-godtgørelse fra den nye porta.

 • Styrkelse af kvaliteten af AMU-kurserne bl.a. ved indføres et generelt krav om at offentligt udbudte kurser skal afsluttes med en prøve. Målet er at, der udvikles prøver, til AMU-kurser, hvor aktiviteten svarer til min. ½ årselev det seneste år.

Parterne er desuden enige om, at der er et behov for at styrker samarbejdet og koordinationen mellem aktørerne indenfor voksen-, efter- og videreuddannelse, samt erhvervsfremme-, innovations- og beskæftigelsesområdet. Der skal udarbejdes en ny RAR-model for koordination og aktørsamarbejde. Det medfører, at det er besluttet at udfase VEU-centrene i 2018.

Link til trepartsaftalen

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K