Del

Direktører debatterede forenings-dna

Direktørmødet i oktober var tilrettelagt lidt anderledes end det plejer og med en noget anderledes dagsorden.

Direktørerne skulle debattere foreningens dna, fremtidige ønsker til DEG-L’s arbejde og ønsker til den kommende nye formand. (Peter Amstrup har meddelt at han ikke genopstiller til formandsvalget på repræsentantskabsmødet april 2018)

Næsten 50 direktører fra hele landet deltog i direktørmødet, der indeholdt workshops oplæg, og spændende interviews i plenum.

- Der er kommet en lang række nye direktører til på erhvervsskolerne de seneste år. Det er spændende, for det skaber altid nye muligheder, når nye folk kommer til. Samtidig er der noget historie, der forsvinder og ikke alle i direktørkredsen har et tæt kendskab til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne. Derfor synes både bestyrelsen og ledelsen for sekretariatet, at det var nu vi skulle have en proces, hvor vi kigger indad på foreningen og tager en drøftelse af, hvilken retning foreningen skal gå, fortæller Nina Olsen, vicedirektør i DEG.

Direktørerne brugte derfor 12-12-mødet til at samtale om, hvilken forening DEG-L skal være fremadrettet - hvilke nuværende gode værdier, skal videreføres og hvilke nye, kunne man ønske sig blev del af foreningens DNA? Og som udløb af den drøftelse prøvede direktørkredsen at beskrive en kommende formandens profil - hvad ønskes, kræves og forventes der af en ny formand for DEG-L.

Bestyrelsen for DEG-L fik mange spændende input fra dag og vil på de kommende bestyrelsesmøder bruge materialet som inspiration til deres videre arbejde.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K