Del

Nyt fra gymnasieområdet

Der er frist for at indberette udbud
Studieretninger, fagpakker og fag på optagelse.dk d. 15. november 2017.
Se her for mere information 

Høringssvar

DEG-L har afgivet høringssvar over udkast til bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.
Se høringssvaret her 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K