Del

Temadag om Videnscentre

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler og STUK holdt temamøde om de nye Videnscentre den 5. oktober.

I forbindelse godkendelse af videnscentre afholdt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske SOSU-skoler og STUK den 5. oktober et temamøde.

Skolerne har modtaget betinget godkendelser og skal inden for en måned sende dokumentation for de særlige vilkår for godkendelse, eksempelvis i forhold til at forbedre videnscentrets aktivitetsplan, investeringsplan.

Formålet med temamødet var at skabe rammer for dialog på tværs af videnscentrene, samt inspirere skolerne med eksterne oplæg, i deres arbejde med at supplere ansøgningerne. På mødet præciserede Maria Nørby og Helle Kristensen fra STUK betingelserne for ansøgningerne og stod samtidig til rådighed for sparring med deltagerne under hele temadagen.

STUK kunne oplyse om, at de tager initiativ til at oprette en videnscenterhjemmeside. Udviklingen af hjemmesiden skal gerne være i dialog med DEG-L.

Michael Lund-Larsen fra Det nationale videnscenter for e– læring holdt et inspirationsoplæg om erfaringer med vidensdeling og forretningsgørelse af et videnscenter, som han gennem en årrække har arbejdet med.

Der var stor interesse for temadagen, der var 47 tilmeldte og alle medvirkede til en ivrig og konstruktiv dialog gennem hele dagen. Ved temadagens afslutning var der et ønske om, at STUK og DEG-L arrangerede lignende møder fremover.

DEG-L og STUK tager initiativet til temadag i løbet af foråret, hvor der sættes fokus på, hvordan det går med etableringsprocessen.

Fordelingen og placering af videnscentre

Automation og robottekonologi (to centre)
 • Syddansk Erhvervsskole (værtsskole), Herningsholm og EUC Syd
. • TECHCOLLEGE (værtsskole), Mercantec, TEC, EUC Nordvest og NEXT

Velfærdsteknologi (to centre)
 • SOSU Nord (værtsskole), SOSU Frederica – Vejle – Horsens og SOSU Fyn
 • SOPU (værtsskole) og SOSU C

Procesteknologi (et center)
 • EUC Lillebælt (værtsskole) og Kold College

Håndværk – design og arkitektur (et center)
 • NEXT (værtsskole), Mercantec og TECHCOLLEGE

Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri (et center)
 • Learnmark (værtsskole), Roskilde Tekniske Skole og Den jyske Haandværkerskole

Digital handel (et center)
 • Aarhus Business College (værtsskole) og 11 partnerskoler

Databaseret service og forretningsudvikling (et center, som etableres i 2018)
 • IBC International Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K